Onkolog
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Onkolog jest lekarzem specjalistą, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich chorób o podłożu nowotworowym. Przeprowadza badania umożliwiające wykrycie i określenie danego typu nowotworu - poza zleceniem tradycyjnych badań biochemicznych takimi jak morfologia krwi i posiew, wykonuje nakucia (lędźwiowe, jamy opłucnej i otrzewnej), biopsje szpiku kostnego, pobieranie materiałów do badań cytologicznych i histopatologicznych i in.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Chcąc zostać lekarzem onkologiem należy ukończyć studia medyczne i zdać egzaminy opisane w zawodzie „lekarz medycyny". Dopiero wtedy można przystąpić do specjalizacji z zakresu onkologii.

Istnieją osobne programy kształcenia

a) dla lekarzy nie posiadających żadnej specjalizacji,

b) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach płuc, chorobach wewnętrznych lub medycynie ogólnej,

c) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w radioterapii onkologicznej,

d) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii,

e) dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chemioterapii nowotworów.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Wyposażenie gabinetu onkologicznego uzależnione jest w dużej mierze od specjalizacji lekarza i oferowanych przez niego usług oraz badań. Jego koszt może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Kosztowne jest również, tak jak w przypadku wszystkich zawodów medycznych, wynajęcie i przystosowanie lokalu do obowiązujących norm.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja