Onkolog
Onkolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Onkolog)

 

Chcąc zostać lekarzem onkologiem należy ukończyć studia medyczne i zdać egzaminy opisane w zawodzie „lekarz medycyny". Dopiero wtedy można przystąpić do specjalizacji z zakresu onkologii.

Istnieją osobne programy kształcenia

a) dla lekarzy nie posiadających żadnej specjalizacji,

b) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach płuc, chorobach wewnętrznych lub medycynie ogólnej,

c) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w radioterapii onkologicznej,

d) dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii,

e) dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chemioterapii nowotworów.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

Specjalizacja trwa 5,5 roku. Składają się na nią kursy specjalizacyjne (obowiązkowe oraz dodatkowe) oraz staże kierunkowe.

 

Kursy specjalizacyjne obejmują kształcenie z zakresu:

 • podstaw onkologii klinicznej
 • radiodiagnostyki i innych metod diagnostyki obrazowej
 • patologii nowotworów
 • hematologii
 • podstaw opieki paliatywnej w onkologii
 • psychoonkologii w praktyce lekarzy onkologów
 • aktualnych sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii
 • zdrowia publicznego (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

Dodatkowo lekarze mogą brać udział w kursach dodatkowych z zakresu:

 • mięsaków tkanek miękkich i kości
 • czerniaka i innych nowotworów skóry
 • nowotworów układu pokarmowego
 • podstaw genetyki i immunologii klinicznej w onkologii
 • raka piersi
 • nowotworów płuca i klatki piersiowej
 • nowotworów układu chłonnego

 

W ramach specjalizacji odbywają się staże kierunkowe w zakresie chorób wewnętrznych (łącznie 24 miesiące):

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece medycznej  (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pulmonologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w diabetologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w nefrologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w reumatologii i rehabilitacji (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurologii (2 miesiące)

 

Obowiązkowe są również staże kierunkowe w zakresie onkologii (łącznie 36 miesięcy):

 • staż specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej  (22 miesiące)
 • staż kierunkowy w radioterapii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w chirurgii onkologicznej (4 miesiące)
 • straż kierunkowy w ginekologii onkologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach płuc, chorobach wewnętrznych lub medycynie ogólnej:

 

Specjalizacja trwa 3 lata i 3 miesiące i składa się z kursów specjalizacyjnych oraz staży.

 

Kursy specjalizacyjne obejmują zagadnienia z zakresu:

 • podstaw onkologii klinicznej
 • aktualnych zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznych w onkologii
 • radiodiagnostyki i innych metod diagnostyki obrazowej
 • patologii nowotworów
 • hematologii
 • podstaw opieki paliatywnej w onkologii
 • zdrowia publicznego (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

Kursy dodatkowe dotyczą:

 • mięsaków tkanek miękkich i kości
 • czerniaków i innych nowotworów skóry
 • nowotworów układu pokarmowego
 • podstaw genetyki i immunologii klinicznej w onkologii
 • raka piersi
 • nowotworów płuca i klatki piersiowej
 • nowotworów układu chłonnego

 

Staże kierunkowe w zakresie onkologii trwają łącznie 36 miesięcy i kształtują się następująco:

 • staż specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej  (22 miesiące)
 • staż kierunkowy w radioterapii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w chirurgii onkologicznej (4 miesiące)
 • straż kierunkowy w ginekologii onkologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w radioterapii onkologicznej:

 

Specjalizacja trwa łącznie 4 lata i 10 miesięcy.

 

Kursy specjalizacyjne, które są obowiązkowe dla lekarzy to:

 • podstawy onkologii klinicznej
 • patologia nowotworów
 • hematologia
 • podstawy opieki paliatywnej w onkologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii

 

Obok tego istnieją kursy dodatkowe, obejmujące:

 • mięsaki tkanek miękkich i kości
 • czerniak i inne nowotwory skóry
 • nowotwory układu pokarmowego
 • podstawy genetyki i immunologii klinicznej w onkologii
 • rak piersi
 • nowotwory płuca i klatki piersiowej
 • nowotwory układu chłonnego

 

 

Lekarz musi także odbyć staże kierunkowe w zakresie chorób wewnętrznych (łącznie 24 miesiące):

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece medycznej  (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pulmonologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w diabetologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w nefrologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w reumatologii i rehabilitacji (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurologii (2 miesiące)

 

Obok tego odbywa także staże kierunkowe w zakresie onkologii (łącznie 36 miesięcy):

 • staż specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej  (22 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii onkologicznej (4 miesiące)
 • straż kierunkowy w ginekologii onkologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii:

 

Specjalizacja w tym wypadku trwa 5,5 roku i obejmuje następujące kursy specjalizacyjne:

 • podstawy onkologii klinicznej
 • aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii
 • radiodiagnostyka i inne metody diagnostyki obrazowej
 • patologia nowotworów
 • hematologia
 • podstawy opieki paliatywnej w onkologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

Dodatkowo lekarze mogą kształcić się na następujących kursach dodatkowych:

 • mięsaki tkanek miękkich i kości
 • czerniak i inne nowotwory skóry
 • nowotwory układu pokarmowego
 • podstawy genetyki i immunologii klinicznej w onkologii
 • rak piersi
 • nowotwory płuca i klatki piersiowej
 • nowotwory układu chłonnego

 

Lekarz odbywa staże kierunkowe w zakresie chorób wewnętrznych (łącznie 24 miesiące):

 • staż kierunkowy w intensywnej opiece medycznej  (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pulmonologii (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w diabetologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w nefrologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w reumatologii i rehabilitacji (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurologii (2 miesiące)

 

Obowiązkowo należy także odbyć staże kierunkowe w zakresie onkologii (łącznie 36 miesięcy):

 • staż specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej  (22 miesiące)
 • staż kierunkowy w radioterapii (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w chirurgii onkologicznej (4 miesiące)
 • straż kierunkowy w ginekologii onkologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w hematologii (2 miesiące)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia w chemioterapii nowotworów:

 

Specjalizacja dla lekarzy z II stopniem specjalizacji w chemioterapii trwa 6 miesięcy.

 

Odbywają oni obowiązkowe kursy specjalizacyjne:

 • aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalikfikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

Obok kursów obowiązkowych mogą kształcić się na kursach dodatkowych z zakresu:

 • mięsaków tkanek miękkich i kości
 • czerniaka i innych nowotworów skóry
 • nowotworów układu pokarmowego
 • podstaw genetyki i immunologii klinicznej w onkologii
 • raka piersi
 • nowotworów płuca i klatki piersiowej
 • nowotworów układu chłonnego

 

Do szkolenia specjalizacyjnego zalicza się także staż kierunkowy specjalizacyjny podstawowy w onkologii klinicznej, który trwa 6 miesięcy.

 

W ramach specjalizacji lekarze muszą także brać udział co najmniej 3 razy w miesiącu w dyżurach na oddziale, który prowadzi specjalizację. Muszą także brać udział w posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Obowiązkowe jest także wygłoszenie dwóch referatów.

 

Zakończeniem specjalizacji jest zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (tzw. PES). Pierwszy etap sprawdza umiejętności praktyczne i obejmuje zbadanie pacjenta, wykonanie niezbędnych badań, diagnozę i ustalenie leczenia. Drugi etap egzaminu to test, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru, zaś trzecim etapem jest egzamin ustny.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...