Opiekun/opiekunka osób starszych
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

 

Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

W przypadku zawodu opiekuna (opiekunki) osób starszych, wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu uzależnione są od pracodawcy i bywają bardzo zróżnicowane.

Firmy zajmujące się udzielaniem pomocy w domach prywatnych, poszukują zarówno pracowników posiadających wykształcenie pielęgniarskie (do opieki nad osobami, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej) jak również osób, nie posiadających takiego wykształcenia. Rzadko wymagane jest konkretne wykształcenie, chociaż niektóre kierunki mogą ułatwić znalezienie pracy (np. pedagogika, psychologia, fizjoterapia).

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja