Optometrysta
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód optometrysty jest stosunkowo nowym zawodem, który jednak stał się zajęciem modnym i poszukiwanym. Zalicza się on do grupy zawodów paramedycznych – tym samym do jego wykonywania nie są wymagane studia medyczne.

Optometrysta zajmuje się wykonywaniem pomiarów parametrów układu wzrokowego przy pomocy tablic testowych i specjalistycznych urządzeń, takich jak topograf, refraktometr, oftalmoskop czy foropter. Wykrywa i diagnozuje wady i choroby układu wzrokowego – nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność etc. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od normy optometrysta zajmuje się korygowaniem wad poprzez dobór odpowiednich okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy wzrokowych (jak np. folie pryzmatyczne czy okulary lornetkowe).
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Istnieją dwie możliwości zdobycia zawodu optometrysty.

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra na dowolnych studiach (chociaż wskazane są studia związane z fizyką), a następnie ukończenie podyplomowych studiów na kierunku „optometria”.

Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku „fizyka” o specjalności „optometria” (na niektórych uczelniach stosuje się nazwę „optyka okularowa”).
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Zawód optometrysty cieszy się powodzeniem na całym świecie gdzie dobieraniem okularów zajmują się zazwyczaj specjaliści tej dziedziny, a nie okuliści. Również w Polsce jest on coraz bardziej doceniany, a nadal relatywnie mała ilość wykonujących go osób pozytywnie wpływa na opłacalność zakładania własnego gabinetu optometrystycznego lub inną formę działalności w tym zawodzie.

Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja