Optyk, Technik optyk
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Optyk okularowy (nazywany także technikiem optykiem) zajmuje się wykonywaniem okularów dla indywidualnych potrzeb klientów oraz konserwacją i naprawianiem uszkodzonych. Okulary wykonuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza okulistę, lub na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań – coraz częściej bowiem optycy kończą studia podyplomowe i kursy zawodowe dające im uprawnienia do wykonywania czynności optometrysty. Wówczas do optyka należy wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznych urządzeń oraz dobór odpowiednich szkieł korygujących wadę wzroku.

Do podstawowych zadań optyka należy pomoc klientowi w wyborze oprawek okularowych, wykonanie szkieł według zaleconych parametrów, a następnie dopasowanie gotowych okularów, jeśli kupujący zgłasza taką potrzebę.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu optyka okularowego można ukończyć policealną szkołę, która kształci przyszłych optyków. Nauka trwa 2 lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii wzroku, optyki, rysunku technicznego. Uczą się technologii powstawanie szkieł okularowych i opraw, elektrotechniki i elektroniki.

Obok zajęć teoretycznych biorą udział w ćwiczeniach w pracowni optycznej oraz optometrycznej, dzięki czemu zdobywają wiedzę o wykonywaniu pomiarów wzroku i obsłudze niezbędnych przyrządów. Ze względu na charakter pracy optyka, uczniowie biorą udział w zajęciach z przedsiębiorczości i działalności usługowej.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Branża optyczna jest jedną z najbardziej dochodowych. Koszt wytworzenia oprawek okularów zaczyna się już od kilku złotych, a klienci płacą za nie co najmniej 4 razy więcej. Z tego powodu wykwalifikowani optycy muszą rywalizować z konkurencją salonów, które prowadzą zwykli przedsiębiorcy nie mający wykształcenia związanego z optyką. Możliwość wysokich zarobków i brak prawnych ograniczeń przy prowadzeniu salonu optycznego umożliwia niemal każdemu otworzenie i pracę w takiej firmie. Uregulować to może ustawa o zawodach medycznych, którą od lat grupy próbują przeforsować zawodowe, których ona dotyczy.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz