Betty (użytkownik niezarejestrowany)
dodano dn. 2015-09-26 12:01

Pełna treść komentarza:

Dwa lata bezskutecznie szukam w Łodzi pracy na stanowisku gdzie się robi coś więcej niż bezmyślna sprzedaż pod realizację planów marketingowych. Mam wrażenie już wszyscy w tym mieście polikwidowali warsztaty u siebie i wysyłają wszystko do Piaseczna czy innych szlifierni działających w czterobrygadówce...

Wszystkie komentarze do tego artykułu przejdź do artykułu