Ortoptystka, ortoptysta
Ortoptystka, ortoptysta - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Ortoptystka, ortoptysta)

Jak zostać ortoptystką, ortoptystą


Uprawnienia do wykonywania zawodu ortoptystki można zdobyć w policealnych szkołach, oferujących naukę na kierunku „ortoptystka”. Kształcą one w 2-letnim trybie nauczania. W programie zajęć znajdują się przedmioty zawodowe, takie jak optyka, metody i technika pracy ortoptystki, choroby narządu wzroku, anatomia i fizjologia dziecka oraz przedmioty, których znajomość jest przydatna w tym zawodzie - psychologia, medycyna zapobiegawcza, podstawy pediatrii. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są zajęciami praktycznymi i ćwiczeniami odbywającymi się w szkole oraz w gabinetach okulistycznych.

Nauka kończy się przystąpieniem do egzaminu zawodowego, który składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Na rozwiązanie części pisemnej uczniowie mają 120 minut czasu, na przygotowanie zadań z części praktycznej – 240 minut. Pozytywne złożenie egzaminu umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie ortoptystki.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...