Pediatra
Pediatra - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Pediatra)

Jak zostać pediatrą

 

Do specjalizacji pediatrycznej są dopuszczeni lekarze, którzy przeszli wszystkie etapy kształcenia opisane w zawodzie „lekarz medycyny". W czasie trwania specjalizacji lekarze biorą udział w kursach oraz stażach, których długość uzależniona jest od już posiadanego wykształcenia specjalistycznego.

Obecnie istnieją trzy bloki programowe dla lekarzy bez specjalizacji lub lekarzy, którzy kształcili się w II-stopniowym trybie.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

 

Specjalizacja dla lekarzy bez specjalizacji trwa 5 lat.

Kursy specjalizacyjne dla pediatrów dotyczą następujących zagadnień:

 • wprowadzenie do specjalizacji w pediatrii
 • onkologia
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • postępy w pediatrii

 

Trwają one od 5 do 14 dni i kończą się zdaniem kolokwium.

 

Program staży, które lekarz zobowiązany jest  odbyć w trakcie specjalizacji kształtuje się następująco:

 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - niemowlęta i dzieci młodsze (15 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - dzieci starsze (14 miesięcy)
 • staż kierunkowy w neonatologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w pneumonologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w alergologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w nefrologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w endokrynologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w neurologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w onkologii i hematologii dziecięcej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w laryngologii dziecięcej i audiologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w reumatologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w dermatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w okulistyce (1 miesiąc)

 

Poszczególne staże kończą się zdaniem kolokwium oraz sprawdzianem umiejętności praktycznych, czyli wykonywaniem zabiegów w trakcie trwania stażu. Dodatkowo lekarze muszą odbywać minimum 3 razy w miesiącu dyżury lekarskie.

Podczas trwania specjalizacji lekarz powinien także wziąć udział w dwóch sympozjach lub konferencjach, potwierdzonych certyfikatem.

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w pediatrii:

 

Specjalizacja trwa łącznie 3 lata, podczas których należy obowiązkowo odbyć następujące kursy z:

 • onkologii
 • zdrowia publicznego (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • postępów w pediatrii

 

Trwają one od 3 do 14 dni i kończą się obowiązkowymi kolokwiami.

 

Staże dla lekarzy kształtują się następująco:

 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - niemowlęta i dzieci młodsze (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - dzieci starsze (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w neonatologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w nefrologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w neurologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii i hematologii dziecięcej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w laryngologii dziecięcej i audiologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w reumatologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w dermatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w okulistyce (1 miesiąc)

 

Podczas trwania całej specjalizacji lekarze muszą odbywać min. 3 razy w miesiącu dyżury lekarskie; muszą także uczestniczyć w dwóch sympozjach lub konferencjach, które są potwierdzone certyfikatem.

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii dziecięcej :

 

Na program 3-letniego kształcenia specjalizacyjnego składają się następujące kursy:

 • wprowadzenie do specjalizacji w pediatrii
 • onkologia
 • postępy w pediatrii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

Kursy trwają kilka-kilkanaście dni i kończą się obowiązkowymi kolokwiami.

 

Do programu zaliczają się także następujące staże:

 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - niemowlęta i dzieci młodsze (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie pediatrii ogólnej - dzieci starsze (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w neonatologii (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w kardiologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w nefrologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w gastroenterologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki medycznej (1 miesiąc)
 • staż kieunkowy w diabetologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii i hematologii dziecięcej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w laryngologii dziecięcej i audiologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w chorobach zakaźnych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w reumatologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w dermatologii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w okulistyce (1 miesiąc)

 

Lekarze są zobowiązani do odbywania co najmniej 3 dyżurów lekarskich w miesiącu, a także do wzięcia udziału w dwóch konferencjach lub sympozjach, potwierdzonych certyfikatami.

 

Zakończeniem specjalizacji w pediatrii jest przystąpienie do PES - państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Jego pierwszym etapem jest egzamin testowy, obejmujący 120 pytań jednokrotnego wyboru.

Lekarze, którzy zdadzą pierwszy etap zostają zakwalifikowani do etapu drugiego, czyli egzaminu praktycznego. Obejmuje on badanie chorego, diagnozowanie, ustalenie leczenia, interpretację wyników badań laboratoryjnych oraz ekg, a także sprawdzian z zakresu radiologii. Ostatnim etapem jest egzamin ustny.

 

Zobacz również:

Komentarze (3)
dodano dn. 2017-05-14
Można być jeszcze lekarzem weterynarii.
dodano dn. 2017-04-10
Oczywiście że może być inny lekarz niż lekarz medycyny. Chociażby lekarz stomatolog.
dodano dn. 2017-04-07
a cóż to za zawód "lekarz medycyny"? czy może być jakiś inny lekarz niż medycyny? Jeśli Lekarz ma na pieczątce napis: lekarz medycyny.... to powinien zmienić pieczątkę.