Pielęgniarka
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

Pielęgniarka zajmuje się podawaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmienia opatrunki, asystuje lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Obecnie jedynym sposobem uzyskania kwalifikacji pielęgniarki jest ukończenie uczelni wyższej, oferującej naukę na kierunku pielęgniarskim.

Uczelnie oferują naukę w trybie dwustopniowym:
  • studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich
  • studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich

Na studiach odbywają się zajęcia z anatomii, fizjologii, farmakologii, pedagogiki, socjologii, podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, neurologii, opieki paliatywnej, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i in.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Zarobki pielęgniarek w publicznej służbie zdrowia, podobnie jak w przypadku części lekarzy, nie odzwierciedlają nakładu pracy, ani wiedzy jaką współczesna pielęgniarka musi posiadać. Dlatego wiele z nich zastanawia się nad założeniem prywatnej działalności, która jest dużo bardziej opłacalna. Problem natomiast mogą stanowić finanse potencjalnych pacjentów. Ceny usług pielęgniarskich są zbliżone do standardów Europy Zachodniej i nie każdego stać na taki wydatek. Pozyskanie refundacji z NFZ również bywa trudne, zarówno dla pacjentów jak i pielęgniarek.

 

Większość pielęgniarek nie decyduje się na założenie gabinetu. Koszt jego przystosowania i wyposażenia to co najmniej 30tys. złotych. Tymczasem pracujące prywatnie pielęgniarki 90% pracy spędzają w domach pacjentów lub w drodze do nich.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja