Pielęgniarka
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

Pielęgniarka zajmuje się podawaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmienia opatrunki, asystuje lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Obecnie jedynym sposobem uzyskania kwalifikacji pielęgniarki jest ukończenie uczelni wyższej, oferującej naukę na kierunku pielęgniarskim.

Uczelnie oferują naukę w trybie dwustopniowym:
  • studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich
  • studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich

Na studiach odbywają się zajęcia z anatomii, fizjologii, farmakologii, pedagogiki, socjologii, podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, neurologii, opieki paliatywnej, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i in.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Zarobki pielęgniarek w publicznej służbie zdrowia, podobnie jak w przypadku części lekarzy, nie odzwierciedlają nakładu pracy, ani wiedzy jaką współczesna pielęgniarka musi posiadać. Dlatego wiele z nich zastanawia się nad założeniem prywatnej działalności, która jest dużo bardziej opłacalna. Problem natomiast mogą stanowić finanse potencjalnych pacjentów. Ceny usług pielęgniarskich są zbliżone do standardów Europy Zachodniej i nie każdego stać na taki wydatek. Pozyskanie refundacji z NFZ również bywa trudne, zarówno dla pacjentów jak i pielęgniarek.

 

Większość pielęgniarek nie decyduje się na założenie gabinetu. Koszt jego przystosowania i wyposażenia to co najmniej 30tys. złotych. Tymczasem pracujące prywatnie pielęgniarki 90% pracy spędzają w domach pacjentów lub w drodze do nich.

Ostatnie komentarze do zawodu
2016-01-13 17:58
Jestem teź pielęgniarką że staźem 30 letnim nabawiłam się Hcv typu 1 uznano mi jako chorobę zawodową i co z tego nawet renty nie mam a lekarz sądowy zakaźnik stwierdził źe jak nie mam wodobrzusza i obrzęków więc do roboty w poprzedniej pracy mobingowano mnie związki zawodowe wybronili mnie bo gdyź doceniono źe mimo iź nabawiłam się choróbska skończyłam studia licenjackie oraz kilka kursów kwalifikJących nie chodziłam na zwolnienia to i tak podstępem zwolniono likwidując moje stanowisko a gdy ulokowałam w stacji krwiodawstwa i myślałam źe do emerytury to woleli emerytkę itd i mimo źe lubię ten zawód i doznałam uszczerbku na zdrowiu i dwie nie udane próby leczenia interferonem i teraz muszę czekać na najnowsze leczenie bezinterferonowe to nieźałuję źe jestem pielęgniarką tylko napewno chciałabym pracować ale nie w Polsce bo tutaj nas nie szanują nawet usłyszalam źe jak nie chciała byç sprzątaczką to poszła na pielęgniarkę cieszę się źe wreście robimy studia pielęgniarskie I obyza tym szły lepsze wynagrodzenie i szacunek chociaź nie raz mam wraźenie nie które osoby nie powinne być w tym zawodzie i koncząc moim marzeniem jest doczekać tego leczenia nowego jeszcze w dobrym zrowiu mam teraz 58 lat jestem teraz na bezrobotnym czekam do maja bo dostanę zasiłek przez emerytalny mam tylko źal źe nie dostałam renty a gdy starałam na komisji lekarskiej o odszkodowanie 14-lat to oczywiście dostałam minimum tj 8tyś i strzeźenie od lekarza Z ZUS źe nie dostanę renty te marne parę złotych I coź nawet moi przełoźeni nie mieli dla mnie serca wręcz byłam nie raz nie wygodnym pracownikiem ta z Hcv pozdrawiam Ela z Dolnego Śląska