Położna
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Położna jest osobą, której naczelnym zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie opieka nad niemowlęciem.

Położna prowadzi działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowywania do życia w rodzinie i planowania ciąży, monitoruje prawidłowy przebieg ciąży, dba o wykonywanie wszystkich niezbędnych badań. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości kieruje ciężarną do specjalistów i udziela wszystkich niezbędnych informacji.

Do niej należy prowadzenie i odebranie porodu, profesjonalna opieka medyczna i psychologiczna nad rodzącą, a w późniejszym okresie również opieka nad niemowlęciem do 6 tygodnia życia.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Po likwidacji medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej, jedynym sposobem zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu są obecnie studia na uczelni wyższej.

Uczelnie prowadzą dwustopniowy tryb nauczania. Studia I stopnia trwają 3 lata i po ich zakończeniu położna uzyskuje tytuł licencjata położnictwa. Może także kontynuować naukę na studiach II stopnia – trwają one 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra położnictwa.

Podczas studiów przyszłe położne zdobywają wiedzę z takich przedmiotów jak anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, mikrobiologia i parazytologia, radiologia, farmakologia, podstawy opieki położniczej, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia, chirurgia, dietetyka czy badania w położnictwie. Nauka teoretyczna uzupełniona jest obowiązkowymi praktykami, które odbywają się m. in. na oddziałach położniczych, salach porodowych, szkołach rodzenia, oddziałach onkologii ginekologicznej.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Położna, podobnie jak pielęgniarka, może założyć własną działalność gospodarczą i w jej ramach pracować. Ze względu na często niewystarczającą opiekę jaką oferuje Publiczna Służba Zdrowia ciężarnym kobietom, te chętnie angażują prywatne położne.

 

W ostatnich latach również coraz większą popularnością cieszą się porody domowe. Po części jest to kwestia mody, po części chęci powrotu do bardziej naturalnego stylu życia. W takich sytuacjach prywatne położne spełniają się znakomicie.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja