Położna
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Położna jest osobą, której naczelnym zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie opieka nad niemowlęciem.

Położna prowadzi działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowywania do życia w rodzinie i planowania ciąży, monitoruje prawidłowy przebieg ciąży, dba o wykonywanie wszystkich niezbędnych badań. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości kieruje ciężarną do specjalistów i udziela wszystkich niezbędnych informacji.

Do niej należy prowadzenie i odebranie porodu, profesjonalna opieka medyczna i psychologiczna nad rodzącą, a w późniejszym okresie również opieka nad niemowlęciem do 6 tygodnia życia.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Po likwidacji medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej, jedynym sposobem zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu są obecnie studia na uczelni wyższej.

Uczelnie prowadzą dwustopniowy tryb nauczania. Studia I stopnia trwają 3 lata i po ich zakończeniu położna uzyskuje tytuł licencjata położnictwa. Może także kontynuować naukę na studiach II stopnia – trwają one 2 lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra położnictwa.

Podczas studiów przyszłe położne zdobywają wiedzę z takich przedmiotów jak anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, mikrobiologia i parazytologia, radiologia, farmakologia, podstawy opieki położniczej, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia, chirurgia, dietetyka czy badania w położnictwie. Nauka teoretyczna uzupełniona jest obowiązkowymi praktykami, które odbywają się m. in. na oddziałach położniczych, salach porodowych, szkołach rodzenia, oddziałach onkologii ginekologicznej.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Położna, podobnie jak pielęgniarka, może założyć własną działalność gospodarczą i w jej ramach pracować. Ze względu na często niewystarczającą opiekę jaką oferuje Publiczna Służba Zdrowia ciężarnym kobietom, te chętnie angażują prywatne położne.

 

W ostatnich latach również coraz większą popularnością cieszą się porody domowe. Po części jest to kwestia mody, po części chęci powrotu do bardziej naturalnego stylu życia. W takich sytuacjach prywatne położne spełniają się znakomicie.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz