Położnik ginekolog
Położnik ginekolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Położnik ginekolog)

 

Położnictwo i ginekologia zaliczają się do specjalizacji podstawowej, do której można przystąpić po przejście wszystkich etapów kształcenia opisanych w zawodzie „lekarz medycyny". Uprawnieni do ukończenia specjalizacji są lekarze nie posiadający żadnej specjalizacji lub lekarze, którzy w starym trybie kształcenia uzyskali specjalizację I stopnia w położnictwie i ginekologii.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

 

Specjalizacja trwa łącznie 78 miesięcy (6,5 roku), podczas których lekarze biorą udział kursach  specjalizacyjnych oraz odbywają staże kierunkowe.

 

Kursy specjalizacyjne obejmują zagadnienia z zakresu:

 • wprowadzenia do specjalizacji w położnictwie i ginekologii
 • promocji zdrowia w położnictwie i ginekologii
 • patofizjologii ciąży i porodu
 • diagnostyki i terapii płodu
 • chorób przenoszonych drogą płciową
 • stanów naglących i krwotoków w położnictwie i ginekologii
 • endokrynologii ginekologicznej i ginekologii wieku rozwojowego
 • diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych narządów płciowych
 • ultrasonografii
 • endoskopii
 • zdrowia publicznego (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

 

Podczas specjalizacji lekarze odbywają także poniższe staże:

 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, łącznie z chirurgią gruczołu sutkowego (12 miesięcy)
 • staż kierunkowy w bloku porodowym i oddziale położniczym (14 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie patologii ciąży (14 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie ginekologii (14 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie neonatologii i intensywnej terapii noworodków (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie urologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie onkologii ginekologicznej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w przyszpitalnej poradni położniczo-ginekologicznej (4 miesiące)
 • staż kierunkowy w pracowni histopatologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w pracowni diagnostyki laboratoryjnej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii i medycyn ratunkowej (1 miesiąc)

 

Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w położnictwie i ginekologii:

 

Specjalizacja trwa łącznie 52 miesiące (4 lata i 4 miesiące) i składają się na nią poniższe kursy specjalizacyjne:

 • promocja zdrowia w położnictwie i ginekologii
 • patofizjologia ciąży i porodu
 • diagnostyka i terapia płodu
 • choroby przenoszone drogą płciową
 • stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii
 • endokrynologia ginekologiczna i ginekologia wieku rozwojowego
 • diagnostyka i leczenia chorób nowotworowych narządów płciowych
 • ultrasonografia
 • endoskopia
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)

 

 

Obok kursów na program specjalizacji składają się także staże:

 • staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, łącznie z chirurgią gruczołu sutkowego (5 miesięcy)
 • staż kierunkowy w bloku porodowym i oddziale położniczym (10 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie patologii ciąży (10 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie ginekologii (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie neonatologii i intensywnej terapii noworodków (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie urologii (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w zakresie onkologii ginekologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w przyszpitalnej poradni położniczo-ginekologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w pracowni histopatologicznej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w pracowni diagnostyki laboratoryjnej (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii i medycyn ratunkowej (1 miesiąc)

 

Podczas trwania specjalizacji lekarze odbywają także dyżury lekarskie (co najmniej 44 w roku).

 

Zakończeniem specjalizacji jest przystąpienie do PES - państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Składa się on kolejno z egzaminu testowego, praktycznego oraz egzaminu ustnego, zaś pozytywne zdanie kolejnych etapów umożliwia zdobycie tytułu specjalisty w położnictwie i ginekologii.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...