Ratownik medyczny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

W razie wypadków lub katastrof do ratownika medycznego należy przybycie na miejsce wezwania, zabezpieczenie go, aby uniknąć większej liczby ofiar, ocena stanu zdrowia poszkodowanych oraz stopnia ciężkości urazów, udzielenie pierwszej pomocy, podtrzymywanie funkcji życiowych i opieka w trakcie transportu do szpitala.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Osobami uprawnionymi do wykonywania zawodu ratownika medycznego są osoby, które:
  • ukończyły publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny” lub
  • ukończyły studia wyższe na kierunku „ratownictwo medyczne”
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • ich stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja