Technik dentystyczny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Technik dentystyczny zajmuje się wytwarzaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych, wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, ich naprawą i dopasowywaniem.

Z reguły nie ma on bezpośredniego kontaktu z pacjentami – pobieraniem odlewów gipsowych zajmuje się najczęściej stomatolog, który przekazuje do pracowni protetycznej konkretne zamówienie. Wówczas do technika dentystycznego należy przygotowanie odpowiedniego aparatu lub protezy. Wykonuje się je z materiałów metalowych, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Uprawnienia do pracy jako technik denstyczny uzyskuje się po ukończeniu policealnej szkoły, oferującej ten kierunek. W zależności od uczelni nauka trwa od 2,5 roku do 3 lat. W programie zajęć znajdują się przedmioty z zakresu anatomii, materiałoznawstwa stomatologicznego, ortodoncji, modelarstwa, technik odlewniczych czy techniki dentystycznej.
Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Technik dentystyczny, który chce założyć własną pracownię protetyczną przede wszystkim powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Tak jak w każdej pracy wymagającej dużych zdolności manualnych odpowiednie przygotowanie praktyczne jest niezbędne do samodzielnej działalności.

 

Otworzenie pracowni jest dość kosztownym przedsięwzięciem ze względu na konieczność zakupu narzędzi i urządzeń do wykonywania protez i koron. Aby zaoszczędzić wielu techników przygotowuje pracownie w swoich domach.

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja