Technik dentystyczny
Technik dentystyczny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Technik dentystyczny)

Jak zostać technikiem dentystycznym


Uprawnienia do pracy jako technik denstyczny uzyskuje się po ukończeniu policealnej szkoły, oferującej ten kierunek. W zależności od uczelni nauka trwa od 2,5 roku do 3 lat. W programie zajęć znajdują się przedmioty z zakresu anatomii, materiałoznawstwa stomatologicznego, ortodoncji, modelarstwa, technik odlewniczych czy techniki dentystycznej.

Dodatkowo odbywają się zajęcia związane z organizacją i prowadzeniem gabinetu protetycznego. Obowiązkowo obok zajęć odbywają się także praktyki.

Nauka kończy się zdaniem egzaminu i uzyskaniem tytułu technika dentystycznego.

Zobacz również:

Komentarze (4)
Na podstawie ROZP. MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 listopada 1988 r(.Dz.U.88.39.312 ze zm.)technicy dentystyczni wykonujący prace laboratoryjne wyłącznie na zlecenie lekarzy dentystów,mogą ogłaszać się, podając imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, określenie zawodu, stopień i dziedzinę specjalizacji oraz godziny przyjęć. Zabronione jest ogłaszanie się jako protezownia , naprawa protez czy nazywanie się techn protetykiem. Na podstawie ROZP. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 stycznia 2005 r(.Dz.U.05.26.217) absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęki i żuchwy,ale na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę.
Egzamin manualny to podstawa do dostania sie na studia na UM w Gdańsku pozdr.
co sie wlicza na rekrutacji do takiej szkoly? matura? oceny na swiaidectwie? czy jest jakis wczesniejszy egzamin?
czy mając technika dentystycznego mozna zrobic magistra?? i w jaki sposob? na jakim kierunku??