Technik farmaceutyczny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zawód technika farmaceutycznego w ostatnich latach stał się bardzo popularną opcją dla osób, które chcą podjąć pracę w aptece, a równocześnie nie są zainteresowane pełnymi studiami na kierunku farmacji. Atrakcyjność tego zawodu opiera się głównie na krótszym, bo zaledwie 2-letnim i łatwiejszym kształceniu, niż ma to miejsce w przypadku kandydatów na magistrów farmacji.

Równocześnie jednak zawód technika farmaceutycznego łączy się z pewnymi ograniczeniami w sferze uprawnień, które nie dotyczą osób posiadających pełne wykształcenie magisterskie, a w dalszej perspektywie nie można liczyć na takie same możliwości awansu.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Uprawnienia do pracy na stanowisku technika farmaceutycznego zdobywa się dzięki ukończeniu policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny. Nauka trwa dwa lata i obejmuje zajęcia z zakresu podstaw anatomii, fizjologii oraz patofizjologii, farmakologii, farmakognozji, analizy leków, technologii postaci leków, zdrowia publicznego, psychologii, jak również podstaw prawa i ekonomiki. Obok zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na uczelni, absolwenci biorą udział w zajęciach praktycznych odbywających się w różnych typach aptek czy hurtowniach farmaceutycznych.
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz