Technik farmaceutyczny
Technik farmaceutyczny - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Technik farmaceutyczny)

Jak zostać technikiem farmaceutycznym


Uprawnienia do pracy na stanowisku technika farmaceutycznego zdobywa się dzięki ukończeniu policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny. Nauka trwa dwa lata i obejmuje zajęcia z zakresu podstaw anatomii, fizjologii oraz patofizjologii, farmakologii, farmakognozji, analizy leków, technologii postaci leków, zdrowia publicznego, psychologii, jak również podstaw prawa i ekonomiki. Obok zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych na uczelni, absolwenci biorą udział w zajęciach praktycznych odbywających się w różnych typach aptek czy hurtowniach farmaceutycznych.

Po zakończeniu nauki zdaje się egzamin dyplomowy, potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a następnie odbywa 2-letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej. W tym czasie technik farmaceutyczny jest zobowiązany pracować pod stałą kontrolą magistra farmacji. Po zakończeniu okresu stażu, technik farmaceutyczny uzyskuje pełne uprawnienia zawodowe i może już pracować samodzielnie. Technik farmaceutyczny ma możliwość objęcia stanowiska kierownika w punkcie aptecznym po przepracowaniu w aptece ogólnodostępnej minimum 3 lat.

Zobacz również:

Komentarze (2)
Bardzo dobry zawód, szczególnie dla kobiet. Zarobki od 1500-2500zł. Po skonczonym stażu ktory trwa 2 lata w aptece normalnie kontynujue sie pracę w aptece. Serdecznie pozdrawiam wszystkicj farmaceutów!
co jest potrzebne jak już kończy sie staż