Technik farmaceutyczny
Technik farmaceutyczny - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Technik farmaceutyczny)

O zawodzie technika farmaceutycznego


Zawód technika farmaceutycznego w ostatnich latach stał się bardzo popularną opcją dla osób, które chcą podjąć pracę w aptece, a równocześnie nie są zainteresowane pełnymi studiami na kierunku farmacji. Atrakcyjność tego zawodu opiera się głównie na krótszym, bo zaledwie 2-letnim i łatwiejszym kształceniu, niż ma to miejsce w przypadku kandydatów na magistrów farmacji. Równocześnie jednak zawód technika farmaceutycznego łączy się z pewnymi ograniczeniami w sferze uprawnień, które nie dotyczą osób posiadających pełne wykształcenie magisterskie, a w dalszej perspektywie nie można liczyć na takie same możliwości awansu.

Miejscem pracy dla technika farmaceutycznego mogą być apteki lub punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoria chemiczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz inspekcja farmaceutyczna. Dodatkową opcją są sklepy zielarsko-medyczne oraz sklepy ze sprzętem medycznym.

W zakresie swoich uprawnień technik farmaceuta zatrudniony w aptece wykonuje czynności, pokrywające się w większości z czynnościami farmaceuty, może bowiem sporządzać i wydawać produkty lecznicze i wyroby medyczne (jednak z wyłączeniem określonej grupy środków zawierających substancje odurzające i trujące), przygotowywać do sprzedaży leki gotowe, obsługiwać klientów apteki, organizować pracę punktu aptecznego.

Może również przeprowadzać analizy laboratoryjne, nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym czy środków pielęgnacyjnych kosmetyków. Na określonych zasadach może także zostać kierownikiem punktu aptecznego.


Zarobki technika farmaceutycznego


Przeciętne zarobki technika w aptece wahają się od ok. 1000 zł do 2000 zł, w zależności od lokalizacji apteki.

Zobacz również:

Komentarze (2)
dobra ściema
Zaniżone te zarobki, mam 2600 netto na stażu