Technik weterynarii
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarnohignieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby uzyskać tytuł technika weterynarii należy ukończyć państwowe lub prywatne technikum weterynaryjne lub studium weterynaryjne. Nauka w nich, w zależności od uczelni, trwa od 2 do 4 lat i kończy się przystąpieniem do matury (opcjonalnie) i egzaminu zawodowego.

W programie nauczania znajdują się przedmioty związane z opieką i leczeniem zwierząt (anatomia i fizjologia zwierząt, choroby i pierwsza pomoc, usługi weterynaryjne, zagadnienia dotyczące rozrodu, diagnostyka laboratoryjna), jak również przedmioty związane z oceną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, czy przedmioty o charakterze ekonomicznym (zarządzanie firmą, marketing, działalność handlowa).
Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja
Belgia
16.11.2018
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ (BELGIA)
BELGIA - HASSELT
19.07.2018
Elektryk Samochodowy
Gera
05.04.2018
Opiekunka do osób starszych
Zachodnie Niemcy
10.12.2017
Opiekunka do osób starszych
Stuttgart
06.10.2017
Opiekunka medyczna
Tychy
18.07.2017
Optyk, Tychy
Frankfurt nad Menem
28.06.2017
Opiekunka Medyczna
Karlsruhe
22.06.2017
Opiekunka medyczna
Norwegia
16.05.2017
Pielęgniarka/Pielęgniarz