Urolog
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Lekarz urolog jest odpowiedzialny za leczenie chorób i wad narządów układu moczowego i narządów płciowych męskich zarówno u pacjentów dorosłych jak i dzieci. Przeprowadza on badania urologiczne, diagnostyczne próby czynnościowe układu moczowego, w razie potrzeby pobiera materiał biologiczny do badań diagnostycznych. Może także wykonywać punkcje i biopsje różnych narządów. Po zdiagnozowaniu choroby, nadzoruje cały proces leczenia u chorego, a także odpowiada za rehabilitację pooperacyjną.

Urolog przeprowadza zabiegi chirurgiczne związane z chorobami układu moczowego i płciowego, jak np. nowotwory, torbiele, zmiany powstałe na skutek urazów lub wad rozwojowych, operacje rekonstrukcyjne, wycinanie i przeszczep nerki.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Chcąc zostać lekarzem urologiem należy przede wszystkim ukończyć studia na wydziale medycyny i uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, jak to opisano w „lekarzu medycyny".

Dopiero wówczas można przystąpić do specjalizacji urologicznej, która zalicza się do specjalności podstawowych.

Istnieją trzy bloki programowe, w zależności od posiadanego wykształcenia.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Problemy natury urologicznej, zarówno te wrodzone jak i nabyte, są częstymi dolegliwościami dotykającymi Polaków. Atrakcyjność lekarzy tej specjalności dodatkowo zwiększają długie okresy oczekiwania na zabiegi wykonywane w ramach działań publicznej służby zdrowia. Na atrakcyjność prywatnych gabinetów urologicznych wpływa również charakter intymny tego rodzaju dolegliwości.

Ostatnie komentarze do zawodu

Brak komentarzy.

Oferty pracy w kategorii Medycyna i Farmacja