Urolog
Urolog - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Urolog)

Jak zostać lekarzem urologiem

 

Chcąc zostać lekarzem urologiem należy przede wszystkim ukończyć studia na wydziale medycyny i uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, jak to opisano w „lekarzu medycyny".

Dopiero wówczas można przystąpić do specjalizacji urologicznej, która zalicza się do specjalności podstawowych.

Istnieją trzy bloki programowe, w zależności od posiadanego wykształcenia.

 

Program dla lekarzy po stażu podyplomowym bez specjalizacji:

 

Specjalizacja trwa 6 lat i składają się na nią poniższe kursy i staże.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do urologii
 • chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
 • chirurgia endokrynologiczna
 • leczenie żywieniowe
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • onkologia urologiczna
 • endourologia
 • neurourologia
 • urologia dziecięca
 • ultrasonografia i inne metody obrazowania
 • laparoskopia w urologii

 

Staże:

 • staż kierunkowy w chirurgii ogólnej (9 miesięcy)
 • staż kierunkowy w chirurgii naczyniowej (6 miesięcy)
 • staż kierunkowy w chirurgii laparoskopowej (4 miesiące)
 • staż kierunkowy poświęcony przeszczepianiu nerek (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii (35 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie endourologii górnych dróg moczowych i ESWL (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii dziecięcej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w ginekologii operacyjnej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii urologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie nefrologii i dializoterapii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w urologicznym ośrodku klinicznym (2 tygodnie)

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej:

 

Specjalizacja trwa 4 lata. W trakcie jej odbywania lekarz bierze udział w obowiązkowych kursach i stażach.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do urologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • onkologia urologiczna
 • endourologia
 • neurourologia
 • urologia dziecięca
 • ultrasonografia i inne metody obrazowania
 • laparoskopia w urologii

 

Staże:

 • staż kierunkowy w urologii (35 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie endourologii górnych dróg moczowych i ESWL (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii dziecięcej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w ginekologii operacyjnej (1 miesiąc)
 • staż kierunkowy w onkologii urologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie nefrologii i dializoterapii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w urologicznym ośrodku klinicznym (2 tygodnie)

 

 

Program dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub chirurgii dziecięcej:

 

Specjalizacja trwa 3,5 roku i obejmuje poniższe kursy oraz staże.

 

Kursy specjalizacyjne:

 • wprowadzenie do urologii
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30 maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z prawa medycznego)
 • onkologia urologiczna
 • endourologia
 • neurourologia
 • urologia dziecięca
 • ultrasonografia i inne metody obrazowania
 • laparoskopia w urologii

 

Staże:

 • staż kierunkowy w urologii (31 miesięcy)
 • staż kierunkowy w zakresie endourologii górnych dróg moczowych i ESWL (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w urologii dziecięcej (3 miesiące)
 • staż kierunkowy w onkologii urologicznej (2 miesiące)
 • staż kierunkowy w zakresie nefrologii i dializoterapii (2 tygodnie)
 • staż kierunkowy w urologicznym ośrodku klinicznym (2 tygodnie)

 

Podczas specjlizacji lekarz jest zobowiązany do odbywania minimum 3 dyżurów lekarskich w miesiącu.

 

Specjalizacja kończy się państwowym egzaminem specjalizacyjnym. Jego pierwszym etapem jest egzamin praktyczny. Lekarze, którzy uzyskają pozytywny wynik mogą przystąpić do egzaminu testowego, obejmującego 120 pytań jednokrotnego wyboru. Na samym końcu lekarze przystępują do egzaminu ustnego.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...