Weterynarz
Weterynarz - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Weterynarz)

Jak zostać weterynarzem, lekarzem wterynarii


Chcąc uzyskać tytuł lekarza weterynarii, co umożliwia uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, należy ukończyć studia na wydziale medycyny weterynaryjnej, które oferują cztery uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nauka na tych uczelniach trwa 5,5 roku (11 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii.W programie studiów znajdują się m. in. takie przedmioty jak biologia, chemia, anatomia zwierząt, histologia i embriologia, genetyka, ochrona środowiska, chów i hodowla zwierząt, fizjologia, farmakologia, parazytologia, chirurgia i anestezjologia, żywienie zwierząt, czy język łaciński.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii, absolwenci nie są jeszcze uprawnieni do wykonywania zawodu. Na ich wniosek prawo do wykonywania zawodu jest wydawane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, zaś warunkami niezbędnymi do jego otrzymania są:
 • dyplom lekarza weterynarii
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu lekarza weterynarii
 • nienaganna postawa etyczna
 • wnioskodawca nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

Studia weterynaryjne mają charakter ogólny i podczas ich trwania studenci nie uzyskują specjalizacji. Dopiero po uzyskaniu dyplomu mogą ukończyć szkolenia specjalizacyjne, zaś po przepracowaniu minimum czterech lat w zawodzie i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Szkolenia specjalizacyjne prowadzone są przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w 17 dziedzinach:
 • choroby przeżuwaczy
 • choroby koni
 • choroby trzody chlewnej
 • choroby psów i kotów
 • choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • choroby zwierząt futerkowych
 • użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • choroby owadów użytkowych
 • choroby zwierząt nieudomowionych
 • rozród zwierząt
 • chirurgia weterynaryjna
 • radiologia weterynaryjna
 • prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • epizootiologia i administracja weterynaryjna

Lekarze chcący uzyskać tytuł specjalisty muszą wykazać się co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej i muszą wystąpić z wnioskiem do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia
 • określenie miejsca zamieszkania
 • informację o przebiegu pracy zawodowej z podaniem zajmowanych stanowisk
 • określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska
 • informację o już ukończonych kursach specjalistycznych
 • informację o ewentualnych publikacjach

Do wniosku należy dołączyć:
 • odpis dyplomu lekarza weterynarii
 • odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu
 • deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez wnioskodawcę lub zatrudniający go zakład pracy

O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje staż pracy i ukończone wcześniej kursy specjalistyczne. Po odbyciu szkolenia specjalistycznego należy zdać

egzamin zawodowy

. Wówczas

lekarz weterynarii

uzyskuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie.

Zobacz również:

Komentarze (8)
Jezu ale to trzeba sie nauczyć dużo.... Ale cóż, czego sie nie zrobi dla wymarzonej pracy :)
Paula popieram cię
no rzeczywiście trzeba się napracować ale cóż weterynarzy jest coraz mniej a nasi pupile są najważniejsi:)
dodano dn. 2015-11-09
Wow!!!! Nie spodzewałam się takiego ogromnego wisiłku w kwestii nauki. Ale dla zwierząt szczegulnie dla piesków zrobię wszystko.
dodano dn. 2011-11-19
W swietle zbiurokratyzowanej branzy weterynaryjnej, trudno sie obyc bez programu komputerowego, ktory pozwala na sprawna prace i co wazniejsze latwe drukowanie formularzy i raportow. Ja uzywam programu GABINET WETERYNARYJNY GOLD i nie wyobrazam sobie recznego wypelniania 3 ewidencji, drukow dla nadzoru farmaceutycznego, obrotu dtalicznymi lekami i wielu innych.
dodano dn. 2010-10-29
nie bądz taki złosliwy Moron, ja niestety minęłam sie z powołaniem i skonczylam nie te studia co powinnam - kiedys mdlałam na widok krwi, po 8 latach wolontariatu wschronisku jestem gotowa na wszystko, niestety zaocznych nie ma, a pracowac musze. zdaje sobie jednak sprawe z tego ze taki ogrom wiedzy na normalnym trybie zaocznym nie jest mozliwy do opanowania, zajecia musiałyby byc co najmniej kazdy weekend i czasem po południami a co wiaze sie z olbrzymimi kosztami na chetna do tego kadre..no coz pozostaje mi technik wet.
dodano dn. 2010-07-19
Ta jasne, możesz sprobowac tez poszukac kursów korespondencyjnych na weterynarza...
Wie ktoś może czy są jakieś prywatne uczelnie kształcące weterynarzy? Najlepiej zaocznie:)