Motorniczy
Motorniczy jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Motorniczy)

Motorniczowie mogą być zatrudnieni w jednym z piętnastu miast i konglomeracji w Polsce, które posiadają sieć tramwajową, są to: Warszawa, Łódź, Częstochowa, Kraków, Konurbacja górnośląska, Wrocław, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Grudziądz, Olsztyn, Elbląg, Gdańsk. W celu zdobycia zawodu motorniczego należy przejść odpowiedni kurs organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne lub Zarząd Transportu Miejskiego, jak to mam miejsce np. w Warszawie. Kursy są dość kosztowne, niekiedy ich ceny mogą osiągnąć poziom nawet sześciu tysięcy złotych, co stanowi spory wydatek szczególnie dla młodej osoby, jednak warto odnotować fakt, że w wielu przypadkach taki kurs może być częściowo sfinansowany przez przewoźnika. Poza pozytywnym przejściem specjalnego kursu, zakończonego egzaminem państwowym kandydat na motorniczego musi mieć ukończone 20 lat, musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności, a także orzeczenia lekarskie dot. zdrowia psychicznego i zdolności do kierowania tramwajem. Wiele jednostek zarządzających komunikacją tramwajową w miastach wymaga od kandydatów także minimum średniego wykształcenia technicznego, prawa jazdy kategorii B oraz doświadczenia w pracy zmianowej.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...