Operator maszyn budowlanych
Operator maszyn budowlanych jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Operator maszyn budowlanych)

Jak zostać operatorem maszyn budowlanych?

 

Praca na stanowisku operatora maszyn budowlanych wymaga od kandydata aplikującego na tę posadę określonych predyspozycji i uprawnień.

 

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, musi mieć prawo jazdy kat. B lub C, T , a także powinien spełniać określone warunki fizyczne( sprawny fizycznie i ruchowo…), zdrowotne i psychologiczne( odporność na stres, rozwaga, sumienność, odpowiedzialność…). Jednak najważniejsze są uprawnienia nadawane przez Zakład Kształcenia Kadr Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Szkolenie trwa od 2- 6 tygodni i kończy się egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części- praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują książeczkę operatora z odpowiednim wpisem na temat rodzaju uzyskanych uprawnień.

 

Wobec kandydatów na kurs operatora maszyn budowlanych w zakresie poszczególnych klas wymaga się spełnienia określonych warunków:

Dla kandydatów na szkolenie w zakresie klasy III warunkiem przyjęcia na kurs jest: - ukończone 18 lat, - wykształcenie minimum podstawowe, 3-10 miesięczna praktyka w charakterze pomocnika operatora.

Od kandydatów na szkolenie w zakresie klasy II warunkiem przyjęcia na kurs jest- ukończone 18 lat, wykształcenie, co najmniej podstawowe, - posiadanie uprawnień III klasy, - roczny staż.

A od osób, które chcą wzbogacić swoje CV w uprawnienia I klasy wymaga się – ukończone 18 lat, - wykształcenia minimum podstawowego, - dwuletni staż, - posiadanie uprawnień II klasy.

 

Cena kursu, szkolenia na operatora maszyn budowlanych waha się w granicach 1500-2000 złotych.

 

 

 

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...