Hutnik
Hutnik jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Hutnik)

Jak zostać hutnikiem?

Pierwszym etapem na ścieżce kariery hutnika jest uzyskanie stopnia tzw. technika. W celu otrzymania tego tytułu należy ukończyć czteroletnie technikum, szkołę zawodową lub specjalistyczny kurs w ramach doszkalania pozaszkolnego. W tym ostatnim przypadku możliwe jest również odbycie kwalifikacyjnych kursów dot. poszczególnych, wyodrębnionych w zawodzie umiejętności i specjalności, jak np. technik odlewnik, technik technologii ceramicznej, technik technologii szkła itp.

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie oraz maturę mogą rozpocząć studia na jednym z kierunków związanych z zawodem: metalurgia, inżynieria materiałowa lub mechanika i budowa maszyn.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...