Kontroler ruchu lotniczego
Kontroler ruchu lotniczego jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kontroler ruchu lotniczego)

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

Zawód kontrolera ruchu lotniczego to profesja, która wymaga od kandydata niespotykanej odporności psychicznej, samodyscypliny, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz szybkiego podejmowania, często trudnych decyzji. Poza predyspozycjami psychologicznymi, które badane są w trakcie rekrutacji na to stanowisko, aplikujący do zawodu musi mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz cechować się doskonałą znajomością języka polskiego i angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie. Według wymagań jakie stawia przed kandydatami na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), która jako jedyna w kraju zajmuje się rekrutacją i szkoleniem przyszłych kontrolerów, bardzo ważne w tej pracy są również: nienaganny stan zdrowia, niekaralność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności matematyczne, pozwalające na przeprowadzanie szybkich obliczeń w pamięci.


Droga do zawodu kontrolera ruchu lotniczego składa się z dwóch etapów: pierwszy z nich to rekrutacja, drugi zaś to właściwy kurs w Ośrodku Szkolenia Personelu Lotniczego. Rekrutacja składa się z sześciu etapów: analizy aplikacji złożonej przez kandydata, testów z języka angielskiego oraz testów predyspozycji w formie pisemnej, testów predyspozycji w formie elektronicznej, testów psychologicznych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz badań lekarskich. Osoba która pozytywnie przejdzie etap rekrutacji może przystąpić do niemal dwuletniego szkolenia, zakończonego egzaminem państwowym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, na postawie którego zostaje przyznana licencja kontrolera ruchu lotniczego. Całość od momentu przystąpienia do kursu do uzyskania wszelkich niezbędnych certyfikatów i pozwoleń trwa nie dłużej niż 22 miesiące. Warto podkreślić, że licencji nie otrzymuje się raz na zawsze, należy ją odnawiać co 2 lata, wówczas przechodzi się również testy zdrowotne, które w wielu przypadkach są główną przyczyną nie przedłużenia licencji. Kontrolerzy ruchu lotniczego przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...