Krawiec
Krawiec - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Krawiec)

Jak zostać krawcem

 

Aby zostać krawcem należy podjąć naukę w odpowiedniej szkole. Do wyboru jest zasadnicza szkoła zawodowa lub technikum odzieżowe. Oprócz zwykłych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych ich uczniowie mają zajęcia z takich dziedzin jak:

 • materiałoznawstwo
 • modelowanie
 • technologia
 • projektowanie i rysunek
 • konstrukcja odzieży
 • stylizacja i projektowania odzieży
 • przedsiębiorczości
 • zasad BHP

 

Ukończenie nauki kończy się egzaminem zawodowym, którego zdanie upoważnia do posługiwania się tytułem zawodowym. Plusem szkół zawodowych jest większa ilość praktycznych zajęć, natomiast technika są doskonałym przygotowaniem dla osób, które w przyszłości zamierzają kontynuować naukę np. w kierunku projektant mody. O tym, że zawód krawca nie zamyka drogi do innych profesji najlepszym przykładem jest Władysław Reymont, który zanim został pisarzem nagrodzonym literackim Noblem osiągnął tytuł czeladnika w tym rzemiośle.

 

Minusem szkół są przestarzałe materiały, maszyny oraz system nauczania, którego efektem jest często nieprzystosowanie do współczesnych standardów. W tym zawodzie bardzo ważne są ćwiczenia więc przyszły krawiec powinien zaopatrzyć się w maszynę i szyjąc w domu nabierać wprawy.

 

Krawiec jako rzemieślnik może podnosić swoje kwalifikacje poprzez zdobycie tytułów czeladnika i mistrza w egzaminach organizowanych przez lokalne Izby Rzemieślnicze. Do egzaminu na czeladnika może przystąpić osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika, dokształcając się teoretycznie w szkole lub systemie pozaszkolnym
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę zawodu w systemie pozaszkolnym
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
 • posiada tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin

 

Osoba, która chce przystąpić do egzaminu mistrzowskiego musi spełnić jeden z następujących warunków:

 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • posiada tytuł mistrza w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • posiada średnie lub wyższe wykształcenie techniczne i po uzyskaniu tytułu zawodowego odpowiednio dwuletni lub roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

 

Egzaminy składają się z części teoretycznych i praktycznych. Przed przystąpieniem do nich należy zgłosić się do lokalnej Izby Rzemieślniczej z następującymi dokumentami:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków tj. świadectw pracy, świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły oraz przedstawia oryginały tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez izbę rzemieślniczą
 • jedną fotografię
 • potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
dodano dn. 2011-03-23
Żeby zostać projektantem nie trzeba nauczyć się szyć ale moim zdaniem dobrze posiadać taką umiejętność. "Na początku projektant ubiera gwiazdy, a później gdy ma się pozycję Diora czy Chanel, gwiazdy chcą mieć sukienkę od Diora czy Chanel"
dodano dn. 2010-08-17
Zastanawiam się nad technikum krawieckim bo chciałabym zostać projektantką mody. Tylko nie wiem czy to jest dobre wyjście. Podobno poziom nie jest najwyższy, ale dla mnie to chyba jedyne wyjście, żeby nauczyć się szyć. Chodził ktoś do takiej szkoły w Krakowie?