Kurier
Kurier jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Kurier)

Jak zostać kurierem

 

Wobec osób aplikujących na stanowisko kuriera nie ma sztywno ustalonych reguł odnośnie wykształcenia, choć największe szanse na zatrudnienie mają osoby posiadające minimum średnie wykształcenie. Obowiązkowe jest natomiast posiadanie prawa jazdy kategorii B (bądź innej w zależności od gabarytów samochodu) i pozytywnych wyników badań lekarskich i psychologicznych. Niezwykle ważna jest zdolność orientacji w terenie, wiedza topograficzna miasta, określonego obszaru. Oprócz tego kurier musi wykazywać się określonymi cechami interpersonalnymi i personalnymi takimi jak: spostrzegawczość, zdolność koncentracji, sumienność, odpowiedzialność, opanowanie. Od osoby pracującej w danym charakterze wymaga się również punktualności, doskonałej organizacji czasu pracy, elastyczności i dyspozycyjności. Niezwykle ważna jest również wysoka kultura osobista, albowiem praca kuriera polega na kontaktach z klientami.

 

Praca kuriera to praca dla ludzi, którzy odporni są na stres, posiadają doskonałe zdrowie, albowiem to ciężka fizyczna praca ( paczki mogą mieć wagę kilkunastu, kilkudziesięciu kilogramów).

 

Najczęściej od kandydatów na stanowisku kuriera wymaga się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź gotowości do jej założenia i posiadania własnego samochodu dostawczego, albowiem kurier jest tylko podwykonawcą prac zleconych przez wielkie firmy kurierskie. Pomiędzy daną firmą a kurierem zawierana jest określona umowa, która reguluje prace, wydatki i wynagrodzenie oby dwóch stron.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...