Listonosz
Listonosz - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Listonosz)

Jak zostać Listonoszem

 

Informacje o ofertach pracy dla listonoszy można znaleźć bezpośrednio w urzędach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej. Podstawowe kwalifikacje listonosza to wykształcenie co najmniej zawodowe i umiejętność podstawowej obsługi komputera. Ze względu na na charakter pracy wymagana jest też odpowiedzialność, dokładność, systematyczność i samodzielność. Duże znaczenie ma również odporność na stres i cierpliwość kiedy trzeba udzielać petentom informacji dotyczących przesyłek czy funkcjonowania poczty. Ze względu na warunki pracy wymagany jest dobry stan zdrowia.

Na obszarach wiejskich często warunkiem przyjęcia do pracy jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz samochodu.

 

Rekrutacja na poczcie trwa nawet kilka miesięcy. Rozpoczyna się od złożenia CV, potem następuje rozmowa kwalifikacyjna, a dalej w zależności od stanowiska, może być potrzeba przeprowadzenia warsztatów rozpoznawczych,  testów sprawdzających wiedzę merytoryczną oraz testów kompetencyjnych.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...