Logistyk
Logistyk jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Logistyk)

Jak zostać logistykiem

 

Logistyk to osoba, która posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne bądź techniczne. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu zdobyć można na wielu uniwersytetach, politechnikach, akademiach ekonomicznych, wyższych szkołach zawodowych czy też uczelniach niepaństwowych.

 

Kierunek logistyczny występuje, jako jedna ze specjalności np. zarządzania czy marketingu. Istnieją również oddzielne kierunki studiów logistycznych. W Poznaniu i Wrocławiu działają szkoły, które kształcą przyszłych logistów. W ramach logistyki wyróżnić można kilka specjalizacji, a mianowicie:

 

  • logistykę międzynarodową,

  • logistykę i technologię transportu,

  • logistykę w gospodarce żywnościowej,

  • ekonomikę transportu i logistykę.

     

W ramach danej specjalizacji studenci zdobywają odpowiednią wiedzę z zakresu szeregu przedmiotów, w tym m.in. mikroekonomii, prawa cywilnego i gospodarczego, finansów, marketingu, prawa przewozowego, infrastruktury, psychologii, socjologii i jeszcze wielu, wielu innych dziedzin naukowych, których znajomość w danym zawodzie jest niezbędna.

 

W trakcie kształcenia przyszli logistycy kierowani są na specjalistyczne praktyki do firm transportowych, instytutów logistyki czy firm, które specjalizują się w usługach logistycznych. To właśnie tam zdobywają wiedzę praktyczną i stawiają pierwsze kroki w danej dziedzinie.

 

W zawodzie logistyka niesłychanie ważna jest znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Ceni się zwłaszcza znajomość nowożytnych języków obcych, takich jak: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

 

Oprócz określonych zdolności językowych i wiedzy teoretycznej logistyk musi posiadać odpowiednie predyspozycje. W tym zawodzie niesłychanie ważna jest zdolność koncentracji, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie i samodzielne działanie, umiejętność pracy pod presją.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...