Prezes
Prezes - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Prezes)

Zawód prezesa

 

Prezes jest najważniejszą osobą w firmie lub instytucji. Wszystkie podejmowane działania strategiczne muszą zostać przez niego zaakceptowane. W zależności od konstytucji, statutu przedsiębiorstwa lub organizacji prezesa powołuje zarząd lub inna osoba do tego uprawniona np. prezesa NBP powołuje, na wniosek prezydenta, sejm. Prezesi mogą pełnić kadencję w z góry określonym czasie lub pracować na tym stanowisku aż do odwołania.

 

Codzienna praca prezesa jest przypomina pracę każdego innego managera, tyle, że na dużo większą skalę. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem w taki sposób aby funkcjonowało zgodnie z założeniami zarządu. Do podjęcia wielu decyzji lub wdrożenia nowych rozwiązań prezes potrzebuje zgody jego członków. W tym celu zwołuje zebranie podczas którego przedstawiane i omawiane są bieżące zagadnienia. Do jego obowiązków należy również kontrola nad firmą, którą sprawuje za pomocą pracowników niższych w hierarchii. Często prezesi biorą udział w konferencjach, negocjacjach i spotkaniach z ważnymi partnerami, co podkreśla ich wagę.


Największym minusem pracy w charakterze prezesa jest stres związany z ciążącą na nim duża odpowiedzialnością. Jest to również bardzo czasochłonne zajęcie wymagające wiele uwagi i wyrzeczeń. Do jej plusów należą: wysoki prestiż, szacunek, zarobki oraz satysfakcja płynąca z piastowania kierowniczego stanowiska.

 

Dobry prezes banku powinien być zorientowany w sytuacji firmy nie tylko na podstawie raportów kadry menadżerskiej ale również własnych obserwacji. To podstawowe kryterium, które wyróżnia osoby naprawdę zaangażowane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Zarobki:

 

Prezesi niepublicznych przedsiębiorstw zarabiają, w zależności od ich wielkości i zysku firmy, od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Średnie pensje kształtują się w przedziale od 10 do 20 tys. zł miesięcznie. Kilkakrotnie wyższe wynagrodzenie otrzymują prezesi spółek giełdowych.

 

Do niedawna tzw. ustawa kominowa regulowała maksymalną wysokość zarobków prezesów państwowych spółek. Większość z nich zarabiała kilkanaście złotych miesięcznie. Obecnie możliwe jest podpisywanie z zarządem kontraktów menadżerskich, które nie podlegają wyżej wspomnianej ustawie. Zarobki prezesów pracujących w ramach takich umów nie są podawane do publicznej wiadomości.

 

Zobacz również:

Komentarze (2)
dodano dn. 2015-02-04
Prezes kompani węglowej zarabia 200 000 zł
dodano dn. 2011-05-07
no comment, prezes dobry zawód :D