Rolnik
Rolnik - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Rolnik)

Jak zostać rolnikiem

 

Od kilku lat rośnie popularność zawodu rolnika wśród osób nie posiadających takiej tradycji w rodzinie, często pochodzących z dużych miast. Świadczy to nie tyle o relatywnej atrakcyjności tego zawodu, co o dużych możliwościach rozwoju i perspektywach na przyszłość. Istotne jest również powołanie. Tak jak dla niektórych z niezrozumiałych przyczyn atrakcyjnym zawodem jest ksiądz czy pielęgniarka, tak dla wielu osób marzeniem jest uprawa ziemi.

 

Zawód rolnika reguluje artykuł 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

 

1.Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

2. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

3. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

  1)   uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub

  2)   osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

 

Średnie szkoły kształcące w zawodzie rolnika to zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne. Z czysto pragmatycznych przyczyn warto jednak uzyskać wyższe wykształcenie w tym kierunku. Im wyższy zawodowy stopień naukowy tym większe dotacje można uzyskać. Nie bez znaczenia jest oczywiście wiedza i umiejętności, które można uzyskać. Zwłaszcza jeśli planuje się otworzyć nietypową uprawę lub hodowlę. Studia magisterskie oferują zarówno szkoły państwowe jak i niepubliczne. Najpopularniejsze z nich to dawne akademie rolnicze, dziś najczęściej nazywane uniwersytetami rolniczymi lub przyrodniczymi. Wydziały związane z rolnictwem można jednak znaleźć również na innych uczelniach np. Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim czy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Alternatywą dla kierunku rolnika jest wykształcenie ogrodnicze. Również w internecie można znaleźć kursy umożliwiające zdobycie odpowiedniego średniego wykształcenia. Są one jednak przeznaczone dla osób, które są właścicielem, bądź współwłaścicielem gospodarstwa rolnego od co najmniej 3 lat.

 

W świetle prawa rolnik musi posiadać ziemię z przeznaczeniem rolniczym, a jednocześnie aby taką ziemię kupić trzeba być rolnikiem. Jest to związane z nadużyciami w sferze ubezpieczeń społecznych i niemal uniemożliwia zakup ziemi przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia.


Istotne są predyspozycje, które powinny cechować przyszłego rolnika. Przede wszystkim jest to umiejętność organizacji pracy, chęć uczenia się, zamiłowanie do pracy fizycznej na świeżym powietrzu i dobry stan zdrowia. Jeśli prowadzenie gospodarstwa wymaga obsługi traktora, samochodu czy kombajnu konieczne będzie odbycie kursów i zdanie egzaminów przygotowujących do ich prowadzenia. Również część specjalistycznych maszyn lub środków chemicznych wymaga uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez producentów i dystrybutorów.

 

Ciekawą alternatywą dla klasycznego gospodarstwa jest rolnictwo ekologiczne. Wymaga wielu poświęceń, ale może być atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla osób, które ideologicznie popierają tego typu rozwiązania, jak i dla tych, którzy widzą w nim szanse na zwiększenie dochodów bez inwestycji w zakup chemicznych środków. Decydując się na tego typu rodzaj działalności należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w UE, których podstawą jest Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z 1991. Uzyskanie odpowiedniego certyfikatu wymaga między innymi:

 

  • prowadzenie uprawy bez używania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin

  • stosowanie wieloletniego płodozmianu

  • hodowla zwierząt z użyciem głównie paszy własnej produkcji

 

Zgłoszenie(formularz FZ-01/04) o przejście na ekologiczną produkcję należy złożyć do Jednostki Certyfikującej upoważnionej przez Ministra Rolnictwa oraz do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...