Scenarzysta
Scenarzysta - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Scenarzysta)

Jak zostać scenarzystą

 

Przyszli scenarzyści nie mają zbyt wielu możliwości kształcenia się w tym zawodzie. Dobrym wyborem na początek są studia filmoznawcze na jednej z wyższych uczelni. W czasie nich studenci zdobywają wiedzę o filmach z takich dziedzin jak  historia, teoria, gatunki, krytyka, antropologia i analiza.

 

Po uzyskaniu magistra na tym kierunku można się ubiegać o przyjęcie na dwuletnie podyplomowe studium scenopisarskie. Zajęcia o najwyższej renomie odbywają się w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi czyli popularnej "Filmówce".  Z racji niewielkiej ilości placówek kształcących scenarzystów dostać się na takie studium jest bardzo trudno. Należy ukończyć wcześniej studia magisterskie, najlepiej filmoznawstwo lub teatrologię. Wraz z podaniem o przyjęcie należy dostarczyć również gotowy scenariusz krótkiego filmu. Dodatkowym atutem jest udokumentowany staż pracy związany z przemysłem filmowym, literackim, teatrem lub dziennikarstwem. Grupa najlepszych kandydatów, która dostanie się do szkoły jest uczona przez znanych polskich scenarzystów i reżyserów, którzy bardziej niż na teorii skupiają się na praktycznej nauce tego artystycznego rzemiosła. Taki program nauczania wymaga doskonałego przygotowania teoretycznego ze strony studentów. Jest to również doskonała okazja do nawiązania znajomości z ludźmi z branży filmowej, które w przyszłości mogą procentować.

 

Po ukończeniu studium scenarzyści sami muszą starać się o zainteresowanie swoimi scenariuszami producentów. Branża filmowa nie należy do najbardziej dochodowych w Polsce i ciężko jest znaleźć kogoś kto kupi i zrealizuje scenariusz na pełnometrażowy film. Wiele osób łączy funkcje reżysera i scenarzysty co jest atrakcyjniejsze z punktu ekonomicznego dla wytwórni. Wielu scenarzystów latami zabiega o realizację swojego scenariusza na film, a w tym samym czasie pracuje w telewizji lub przy produkcji reklam.

 

Dużym powodzeniem cieszą się konkursy na scenariusze, które często są przepustką dla kariery dla osób nie posiadających właściwego wykształcenia, ale utalentowanych i potrafiących tworzyć świetne scenariusze.

 

Zobacz również:

Komentarze (1)
TRWA NABÓR DO WYTWÓRNI SCENARIUSZY – projektu edukacyjnego Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Kurs warsztatowy ma za zadanie zapoznawanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz zapoznanie z praktycznym związkiem scenariusza z produkcją filmową.  Najlepsi z najlepszych Wśród wykładowców m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński. Dodatkowo w ubiegłych 2 latach, w ramach wykładów mistrzowskich Wytwórnię scenariuszy odwiedzili następujący luminarze sztuki scenariopisarstwa różnych form audiowizualnych: J.Machulski, C.Harasymowicz, K.Zanussi, I.Łepkowska, M.Wojtyszko, K.Magowski, J.Zaorski, K.Rak, K.Rogulski, M.Komar, K.Piesiewicz i wielu innych.  Prestiżowa lokalizacja Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmska 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.  Efektywność Grupa słuchaczy jest podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy współpracują z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad pisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz jest od połowy ostatniego semestru doskonalony według zasady be own scripts-writer przez słuchacza, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mają charakter wytycznych. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 01.06.2016 do dnia 25.09.2016 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws@wfdif.com.pl. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.wfdif.com.pl https://www.facebook.com/WytworniaScenariuszyWFDiF/ Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.