Sekretarka
Sekretarka jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Sekretarka)

Jak zostać sekretarką

 

Jakie kwalifikacje należy posiadać, aby zostać sekretarką? Otóż jak się okazuje niezbędnym wymogiem jest posiadanie minimum średniego wykształcenia. Oczywiście szansę na uzyskanie danego wakatu wzrastają, kiedy posiadamy wyższe wykształcenie. Jednak w zawodzie sekretarki większe znaczenie ma doświadczenie, wiedza z zakresu określonych dziedzin, aniżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

 

Aby móc aplikować na stanowisko sekretarki w danej firmie, przedsiębiorstwie należy doskonale znać język ojczysty. Wymagana jest również znajomość w stopniu komunikatywnym minimum jednego języka obcego. Ważna jest również znajomość programów komputerowych, umiejętność pisania na maszynie. Dana osoba powinna również być otwarta na nowe wyzwania, które związane są z pozyskiwaniem nowych umiejętności na różnych kursach i szkoleniach doskonalących.

 

Oprócz wiedzy z zakresu poszczególnych dziedzin nauki sekretarka musi posiadać określone cechy personalne i interpersonalne. Niezwykle ważna jest umiejętność rozmawiania z ludźmi, sumienność i rzetelność. Sekretarka musi być również uczciwa i dyskretna, gdyż jej praca ściśle związana jest z dostępem do poufnych informacji. Jakimi cechami jeszcze powinna odznaczać się osoba na danym stanowisku? Przede wszystkim, samodzielnością w działaniu, kreatywnością, umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

 

Od sekretarek wymaga się również doskonałego zdrowia, a zwłaszcza dobrego słuchu, wzroku, zręczności palców. Ale to nie wszystko. Sekretarka, to jedna z najważniejszych osób w firmie, to ona przyjmuje interesantów, gości, dlatego też wymaga się od niej również schludnego, estetycznego wyglądu.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...