Zegarmistrz
Zegarmistrz jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Zegarmistrz)

Jak zostać zegarmistrzem?

Zegarmistrz to z pewnością zawód dla pasjonatów, którzy cechują się dużą cierpliwością, skrupulatnością, nieustępliwością w rozwiązywaniu problemów, jak również dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Oprócz tych specyficznych cech osoba, która chce zostać zegarmistrzem powinna mieć wykształcenie średnie i odbyć kurs pod okiem mistrza. Taka osoba powinna się również zarejestrować w Cechu Rzemiosła, który to sprawuje nadzór nad przebiegiem kształcenia przyszłego zegarmistrza. Kandydat na zegarmistrza wiedzę teoretyczną może również zdobyć w jednej ze szkół branżowych (zawodowych), które prowadzą zarówno kursy, jak i kształcą przyszłych zegarmistrzów. Po ukończeniu nauki ważne są praktyka i dalsze pogłębianie wiedzy pod okiem mistrza, np. w prywatnym salonie zegarmistrzowskim lub też bezpośrednio u producenta zegarków. Należy podkreślić, że kursy doszkalające i przygotowujące do egzaminu na czeladnika bardzo często organizowane są również przez firmy produkujące zegarki. Pierwszym etapem jest egzamin czeladniczy, który zdaje się w Izbie Rzemieślniczej. Dopiero osoba posiadająca tytuł czeladnika i kilkuletnie doświadczenie w zawodzie może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...