Archiwista
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Kim w dzisiejszych czasach jest archiwista ( archiwariusz)? Historykiem, zarządcą i znawcą aktów czy „sprzątaczem” zakurzonych dokumentów?  Można rzec, że wszystkim jednocześnie. Archiwista to specjalista o szerokich kompetencjach, które obejmują zarówno porządkowanie akt w magazynach jak i pracę z ludźmi. Mianem tym określamy osoby pracującej w archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe) i firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Działalność zawodowa archiwistów w Polce nie jest koncesjonowana. Nie oznacza to jednak, że archiwistą może zostać przypadkowa osoba, która nie posiada żadnych umiejętności i wykształcenia. Zgodnie z Rozp. Min. Kultury z 6 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju wykształcenia uznawanego za specjalistyczne na stanowisko archiwisty aplikować mogą osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych ze spacjalnością archiwistyka albo ukończeniem szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Chcesz założyć własne biuro archiwistyczne? Nie wiesz jakie dokumenty i uprawnienia należy posiadać? Jak wyposażyć archiwum?

Jak już wspominaliśmy zawód archiwisty w Polsce jest niekoncesjonowany, ale istnieją pewne wymogi, jakie spełnić musi archiwista i archiwum. Zasady działalności archiwum określa ustawa archiwalna z 14 lipca 1983 roku zwana Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Ostatnie komentarze do zawodu

Brak komentarzy.

Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka