Archiwista
Archiwista jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Archiwista)

Jak zostać archiwistą

 

Działalność zawodowa archiwistów w Polce nie jest koncesjonowana. Nie oznacza to jednak, że archiwistą może zostać przypadkowa osoba, która nie posiada żadnych umiejętności i wykształcenia. Zgodnie z Rozp. Min. Kultury z 6 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju wykształcenia uznawanego za specjalistyczne na stanowisko archiwisty aplikować mogą osoby legitymujące się:

 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub wyższych studiów zawodowych na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka lub zarządzanie dokumentacją współczesną;
2.ukończeniem szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista.

 

Uzyskanie ww. dokumentów to jednak nie wszystko. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy w dobie informatyzacji archiwiści zmierzyć muszą się z nowym wyzwaniem jakim jest e- dokument. W związku z tym od archiwistów wymaga się nieustannego dokształcania i samokształcenia.

Ponadto chcąc zostać archiwistą należy posiadać wiedzę, umiejętności i zdolności zarówno z zakresu funkcjonowania archiwum jak i różnych dziedzin wiedzy. W przypadku pracy w archiwum państwowym liczy się znajomość historii, języków obcych, etc. Związane jest to z tym, że w archiwum znajdują się dokumenty z różnych epok (od średniowiecza po współczesność), które sporządzone są w różnych językach ( łacina, staro- cerkiewno- słowiański, staropolski, etc.).

 

Poza umiejętnościami technicznymi, dobry archiwista powinien mieć też wysoko rozwinięte zdolności personalne i interpersonalne, które pozwolą mu sprawnie i dobrze wykonywać powierzone mu obowiązki. Powinien być osobą dobrze zorganizowaną, sumienną, profesjonalną, odpowiedzialną, potrafiącą pracować w grupie i samodzielnie. W przypadku pracy w archiwum państwowym nieocenionym atutem jest  „wrażliwość historyczna”, która pozwala przypisać danemu dokumentowi odpowiednią wartość.

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...