Archiwista
Archiwista opis
Informacje o wybranym zawodzie (Archiwista)

Zawód archiwisty

 

Kim w dzisiejszych czasach jest archiwista ( archiwariusz)? Historykiem, zarządcą i znawcą aktów czy „sprzątaczem” zakurzonych dokumentów?  Można rzec, że wszystkim jednocześnie. Archiwista to specjalista o szerokich kompetencjach, które obejmują zarówno porządkowanie akt w magazynach jak i pracę z ludźmi. Mianem tym określamy osoby pracującej w archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe) i firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.

 

Nadrzędnym zadaniem archiwisty jest sprawowanie opieki nad zbiorami, dokumentami archiwalnymi dostępnymi na wyposażeniu danej instytucji. Ściślej ujmując archiwista zajmuje się zarówno gromadzeniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem jak i udostępnianiem dokumentów. W dobie nowoczesnych technologii i komputerów archiwista odpowiada również za digitalizację, a więc tworzenie archiwum elektronicznego ze zbiorów tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych. Oprócz tego do kompetencji archiwisty należy dbanie o ład, porządek i estetykę archiwaliów i środowisko klimatyczne archiwum, w tym m.in. temperaturę, wilgotność.

 

Praca archiwisty polega także na częstych kontaktach z ludźmi. To właśnie do archiwisty użytkownicy archiwum, pracownicy danej firmy kierują pierwsze kroki w celu uzyskania pomocy w odnalezieniu określonego dokumentu. Zadaniem archiwisty jest nie tylko udzielenie pomocy, ale również wystawienie zaświadczeń lub poświadczeń. Jak więc widać, praca na stanowisku archiwisty nosi liczne znamiona pracy biurowej.

 

Zarobki archiwisty

Według danych średnia miesięczna płaca archiwistów wynosi 1900 złotych brutto.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...