Audytor
Audytor jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Audytor)

Jak zostać audytorem

 

Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych z dnia 30.06.2005 Zawód audytora może wykonywać osoba, która jest obywatelem państwa UE bądź państwa, które jest członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Oprócz tego, kandydat na to stanowisko, musi posiadać prawa publiczne, zaświadczenie o niekaralności, a także musi mieć w ręku dyplom ukończenia studiów wyższych ekonomicznych np. na kierunku rachunkowość. Wiele współczesnych uczelni ekonomicznych w swojej ofercie posiada również specjalność z audytu, którą wybiera się dopiero jednak na 3- roku studiów.

 

Niezwykle ważne w danym zawodzie jest doświadczenie, dlatego też renomowane i ceniony firmy audytorskie oferują studentom III, IV i V roku studiów praktyki, które przygotowują ich do wykonywania danego zawodu i zyskania stałego zatrudnienia. Oczywiście rekrutacja prowadzona jest już wśród absolwentów. Ścieżka kariery audytora jest kilkustopniowa. Na początku swej kariery audytor wykonuje zawód asystenta. Następnie, po minimum 2 latach pracy mogą awansować i zyskać tytuł seniora audytora, a po kolejnych 2-3 zawód managera. Kolejne lata pracy i doświadczenia, to możliwość awansu na stanowisko dyrektora lub partnera. Oczywiście, aby awansować należy również nieustannie się doszkalać, kształcić. W teczce każdego audytora powinny znaleźć się dokumenty poświadczające zdobycie odpowiednich certyfikatów i ukończenia szkoleń.

 

Ale to nie wszystko. O sukcesie audytora decyduje nie tylko wykształcenie, doświadczenie, ale również określone predyspozycje i umiejętności interpersonalne. Osoba wykonująca zawód audytora powinna mieć predyspozycje do pracy analitycznej, szybkiego przyswajania informacji. Dana osoba powinna być odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, umiejąca pracować samodzielnie i w grupie.

 

Niezwykle ważna w pracy audytora jest dyspozycyjność, albowiem owy zawód wiąże się z licznymi wyjazdami służbowymi. Jak, więc widać zawód audytora, to zawód, który wymaga od danej osoby szeregu umiejętności i kwalifikacji.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...