Audytor
Audytor opis
Informacje o wybranym zawodzie (Audytor)

Zawód audytora

 

Audytor to zawód stosunkowo młody. Jego początki sięgają lat 30. Zeszłego wieku, kiedy to na rynku obserwowano krach wielkich firm, przedsiębiorstw. To właśnie wtedy narodziła się potrzeba znalezienie niezależnego kontrolera, który dokona rzetelnej oceny działania danej firmy.

 

Audytor, to jak i sama nazwa sugeruje, osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie audyty. Pod pojęciem audyt kryje się systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, produktu, której celem jest ukazanie czy dana firma prosperuje zgodnie z danymi założeniami. Tak, więc audytor to osoba, która sprawuje kontrolę, przeprowadza analizy i sporządza raporty. To właśnie on bierze pod lupę wszystkie sprawozdania finansowe firmy i sprawdza czy dana firma prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i czy dane przedstawione w danym sprawozdaniu są prawdziwe i rzetelnie odzwierciedlają obraz działalności firmy.

 

Audytorzy mogą specjalizować się w różnych sektorach lub branżach. Do najbardziej interesujących należą branże: finansowa, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, energetyka, budownictwo, nowe technologie.

Oprócz tego ze względu na rodzaj umiejscowienia w jednostce możemy wyróżnić audytorów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Audytor zewnętrzny to niezależne kierownictwu danej jednostki pracownik, który na polecenie danego organu sprawdza czy działalność danej firmy, przedsiębiorstwa jest zgodna z prawem i obowiązującymi przepisami. Audyt zewnętrzny może być przymusowy bądź dobrowolny.

 

Audytor wewnętrzny to pracownik jednostki, która poddawana jest audytowi. Zadaniem audytora wewnętrznego jest przeprowadzenie wnikliwej analizy, które ma na celu sprawdzenie zgodności działania firmy i odnalezienie słabych i mocnych stron danej firmy, określenie określonej ścieżki kariery, dzięki której dana firma stanie się bezkonkurencyjna na rynku.

 

Zarobki audytora

 

Audytor to jeden z najlepiej opłacanych zawodów prosperujących na współczesnym rynku pracy. Miesięczne wynagrodzenie uzależnione jest od branży i od rodzaju audytu. Osoba wykonująca zawód audytora zewnętrznego może liczyć na wyższą pensję aniżeli osoba na stanowisku audytora wewnętrznego. Jednak zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku wynagrodzenie zaczyna się od poziomu 5 tysięcy złotych.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...