Komornik
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Komornik ma za zadanie rozpocząć postępowanie egzekucyjne, które polega na ściągnięciu na rzecz wierzyciela należności od dłużnika. Podstawą do rozpoczęcia tych działań są dla niego wyroki i nakazy sądowe oraz akty notarialne. W zależności od warunków sprawy, komornik podejmuje decyzję o najskuteczniejszym i najszybszym sposobie odzyskania należności (rozłożenie wierzytelności na raty, zajęcie konta bankowego, zajmowanie majątku do licytacji).

 

Jeśli dłużnik w określonym czasie nie spłaci zasądzonej kwoty, komornik wycenia wartość majątku ruchomego i nieruchomego, który zostaje przeznaczony do sprzedaży - organizowana jest wówczas licytacja, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są wierzycielom.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Przed osobami, które chcą zostać komornikami, stawiane są następujące wymagania:

  • należy posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • należy posiadać nieposzlakowaną opinię
  • mieć ukończone 26 lat
  • nie można być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nie można być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju
  • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika
  • należy odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym
  • należy przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata

 

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka