Komornik
Komornik - jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Komornik)

Jak zostać komornikiem

 

Przed osobami, które chcą zostać komornikami, stawiane są następujące wymagania:

 • należy posiadać obywatelstwo polskie
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • należy posiadać nieposzlakowaną opinię
 • mieć ukończone 26 lat
 • nie można być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie można być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł magistra prawa lub ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju
 • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika
 • należy odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym
 • należy przepracować w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata

 

Chcąc przystąpić do obowiązkowej aplikacji komorniczej należy w pierwszej kolejności zdać egzamin konkursowy. Egzamin organizowany jest co roku, natomiast nabór na samą aplikację komorniczą odbywa się co 2 lata. Chcąc przystąpić do egzaminu należy złożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu konkursowego
 • dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
 • odpis aktu urodzenia
 • życiorys
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w kraju
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
 • dwa zdjęcia

 

Egzamin konkursowy ma formę testu, który zawiera 150 pytań z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo cywilne, administracyjne, konstytucyjne, finansowe, spółek handlowych itd.) oraz ustroju sądów i samorządu komorniczego. Warunkiem pozytywnego złożenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 90 pytań. Koszt egzaminu w 2009 roku wynosił 638 zł.

 

Od dnia ogłoszenia wyników egzaminu kandydaci na aplikantów mają dwa lata aby ubiegać się o wpis na listę aplikantów.

Aplikacja komornicza trwa łącznie dwa lata i odbywa się u wybranego komornika-patrona.

 

Ubiegając się o przyjęcie do pracy w charakterze aplikanta należy najpierw odbyć półroczną praktykę w danej kancelarii, a następnie złożyć w niej następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie w charakterze aplikanta komorniczego
 • podanie o przyjęcie do pracy w charakterze aplikanta
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • zaświadczenie o niekaralności
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • świadectwo lekarskie
 • ewentualnie świadectwo pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia

 

Po zatrudnieniu zainteresowanego w kancelarii komorniczej, zostaje on wpisany przez Radę Izby Komorniczej na listę aplikantów komorniczych. Szkolenie ma formę zajęć teoretycznych oraz praktycznych i ma na celu przygotowanie aplikanta do samodzielnej pracy w zawodzie komornika.

Po zakończeniu kształcenia, aplikanci przystępują do egzaminu komorniczego. Składa się on z części pisemnej, która trwa 6 godzin i polega na opracowaniu tematów z zakresu czynności egzekucyjnych oraz części ustnej, sprawdzającej wiedzę z zakresu prawa, ustroju sądów powszechnych, przepisów egzekucji sądowej i wykonywania czynności komorniczych.

Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym nie stają się jeszcze pełnoprawnymi komornikami. Najpierw muszą przepracować co najmniej 2 lata w charakterze asesora komorniczego. Dopiero wówczas mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku komornika.

Zobacz również:

Komentarze (3)
Polska rzeczywistość to nominacje niedouczonych szwagrow kolesi i konkubentów. Ilu jescze prawnikow bez wyksztalcenie bedzie w naszej Polsce ilu nauczycieli bez dyplomow-kierowcow bez nauki jazdy?Jezeli prawo nie zacznie surowo tego regulowac, jezeli nepotyzm bedzie nad nim górował-to bedzie to Kraj -bezprawia i totalnego haosu!!
dodano dn. 2015-03-18
ktoś ci kitów nawciskał i wierzysz,od 97 r., osoby bez wykształcenia prawniczego nie mogą zostać komornikiem. Twój kolega albo więc ukończył szkołę średnią dla dorosłych a potem studia wieczorowe i udało mu się wejść po znajomości dalej, albo poprostu jest chłopcem na posyłki w kancelarii a ty łykasz bzdety jak pelikan śrubki naiwiniaku
dodano dn. 2014-10-12
z tymi kursami i szkołą to bujda ! mój znajomy jest po zawodówce i nic nie skończył i jest panem komornikiem, można skończyć i 100 szłół w tych czasach jak pleców nie masz to i wykształceniem możesz się podetrzeć