Kurator sądowy
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które kurator wykonuje w ramach realizowania orzeczeń sądu.

Kuratorzy sądowi dzielą się na dwie grupy: kuratorów zawodowych i kuratorów społecznych. Kuratorzy zawodowi, którzy wykonują orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, natomiast kuratorzy zajmujący się orzeczeniami w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi. Kuratorzy sądowi w ramach swoich uprawnień mogą w godzinach 7:00-22:00 odwiedzać podopiecznych w ich miejscach pobytu, żądać informacji i niezbędnych wyjaśnień jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzają wywiad środowiskowy.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Chcąc zostać kuratorem sądowym zawodowym należy spełnić poniższe warunki:
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • być nieskazitelnego charakteru
  • być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego
  • ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub prawnych
  • odbyć aplikację kuratorską
  • zdać egzamin kuratorski

Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka