Notariusz
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Notariusz przede wszystkim opracowuje akty notarialne oraz projekty aktów, zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, sporządza protesty weksli i czeków, przechowuje depozyty, przyjmuje oświadczenia dotyczące spadków. Do jego zadań należy także poświadczanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, spisywanie protokołów i inne czynności notarialne, mające na celu nadanie dokumentom ważności prawnej.

Miejscem pracy dla notariusza może być jego własna kancelaria notarialna lub kancelaria innego notariusza.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
W celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu notariusza należy ukończyć studia prawnicze. Ze względu na brak specjalizacji podczas trwania studiów, decyzję o dalszej ścieżce zawodowej, można podjąć już po uzyskaniu tytułu magistra. Chcąc zostać notariuszem należy zdać egzamin na aplikację notarialną, po jej odbyciu zdać egzamin zawodowy, a następnie odbyć obowiązkową asesurę.
Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka