Radca prawny
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne

Zawód radcy prawnego jest zajęciem bardzo zbliżonym do zawodu adwokata i wielu punktach kompetencje obu profesji pokrywają się ze sobą.

Radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Do niego należy udzielanie porad i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie ekspertyz prawnych. Radca prawny prowadzi również postępowania rejestrowe podmiotów gospodarczych.

 

Klientami radców prawnych są przede wszystkim podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne, chociaż dzięki zwiększeniu kompetencji zawodowych coraz częściej radcowie prawni reprezentują również interesy osób fizycznych.

Zajmują się również opracowywaniem, uzgadnianiem i opiniowaniem projektów aktów prawnych. Radca prawny, w przeciwieństwie do adwokata, może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, nie może natomiast występować jako obrońca w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy

Zawód radcy prawnego mogą wykonywać osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych, ukończyły aplikację radcowską, a następnie zdały egzamin radcowski i zostały wpisane na listę radców prawnych.

Studia prawnicze trwają 6 lat, podczas których studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa (prawo karne, cywilne, administracyjne, rzymskie etc.), prawoznawstwa, historii prawa, postępowania administracyjnego czy cywilnego.

Jak prowadzić własną firmę w wybranym zawodzie

Wśród początkujących radców prawnych, którzy decydują się na założenie własnej kancelarii popularne jest prowadzenie biura we własnym domu ze względu na oszczędność. Jest to dobre rozwiązanie jeśli warunki lokalowe na to pozwalają. W dużych miastach, gdzie jest duża konkurencja warto zdecydować się na specjalizację, która zawęzi grono potencjalnych klientów, ale jednocześnie będzie atutem.

Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka