Rzecznik patentowy
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Rzecznik patentowy jest osobą odpowiedzialną za udzielanie pomocy prawnej w sprawach własności przemysłowej, którą stanowią wynalazki, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, topografia układów scalonych, rysunki i modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy handlowe. Rzecznik patentowy działa w imieniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych reprezentując je przed Urzędem Patentowym i broniąc ich interesów.

Zawód rzecznika patentowego wymaga posiadania dużej wiedzy zarówno technicznej jak i prawniczej.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby zostać rzecznikiem patentowym należy spełniać wymagane kryteria prawne, odbyć aplikację rzecznikowską, złożyć egzamin i zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych.

Osoby uprawnione do zostania rzecznikiem muszą:
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
  • być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu
  • ukończyć studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu (wskazane są studia prawnicze lub techniczne)
Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka