Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy - opis
Informacje o wybranym zawodzie (Rzecznik patentowy)

Zawód Rzecznik patentowy


Rzecznik patentowy

jest osobą odpowiedzialną za udzielanie pomocy prawnej w sprawach własności przemysłowej, którą stanowią wynalazki, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, topografia układów scalonych, rysunki i modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy handlowe. Rzecznik patentowy działa w imieniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych reprezentując je przed Urzędem Patentowym i broniąc ich interesów.

Zawód rzecznika patentowego wymaga posiadania dużej wiedzy zarówno technicznej jak i prawniczej. Ze względu na szybki rozwój techniki od rzecznika wymagane jest ciągłe dokształcanie się i śledzenia na bieżąco wydarzeń związanych z przemysłem, nowinkami technicznymi i wynalazkami. Chociaż od kandydata na rzecznika patentowego nie wymaga się określonego wykształcenia wskazane są studia prawnicze lub z zakresu techniki, ponieważ zawód rzecznika opiera się głównie na tych dziedzinach.

Rzecznik patentowy

może pracować w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...