Sędzia
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Wśród zawodów prawniczych profesja sędziego ma najdłuższą historię i równocześnie cieszy się najwyższym autorytetem - w hierarchii prawniczej znajduje się ponad innymi zawodami prawniczymi. Niezawisłość sędziowska sprawia, że sędzia nie podlega żadnym innym urzędom, a jedynie Konstytucji i ustawom. Specyfika zawodu polega m.in. na dożywotności sprawowania urzędu oraz nieusuwalności z tego stanowiska.

W kręgu zawodów prawniczych jest to stanowisko najbardziej odpowiedzialne, od decyzji sędziego zależy bowiem dalszy los osób, biorących udział w procesie – nierzadko dotyczy to całego przyszłego życia oskarżonego.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Tak samo jak w przypadku innych zawodów prawniczych, również w przypadku sędziego pierwszym etapem na drodze kariery zawodowej jest ukończenie studiów prawniczych, oferowanych przez wszystkie uniwersytety krajowe oraz szkoły niepubliczne. Studia prawnicze są pozbawione specjalizacji i dają absolwentom ogólną wiedzę prawniczą. Dopiero po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu można podjąć decyzję o dalszej drodze prawniczej.

Od tego roku zmienione zostały zasady kształcenia przyszłych sędziów – obowiązkowo należy odbyć najpierw aplikację ogólną, a następnie sędziowską. Dopiero wtedy można ubiegać się o pracę w tym zawodzie. Ukończenie aplikacji ogólnej daje także możliwość przystąpienia do aplikacji prokuratorskiej.
Ostatnie komentarze do zawodu
Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka