Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP jak zostać
Informacje o wybranym zawodzie (Specjalista ds. BHP)

Jak zostać specjalistą ds. BHP

 

Ścieżka kariery pracownika służby BHP jest pięciostopniowa. Może on pracować, jako: inspektor, starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista. Uprawnienia do wykonywania zawodu BHP-owca zdobyć można już w szkole średniej.

 

Na terenie Polski istnieje kilkanaście szkół, które kształcą w zawodzie technik BHP. Cykl kształcenia trwa 2 lata. Absolwent danej szkoły może pracować w zawodzie i piąć się wzwyż na drabinie hierarchii. Niestety, technik BHP może awansować tylko do stopnia starszego inspektoratu i to koniec. Co, więcej osoba z danym wykształceniem nie może samodzielnie prowadzić własnej działalności w zakresie świadczenia usług BHP.

 

Większe pole do manewru mają natomiast osoby, które ukończą studia wyższe na kierunku BHP bądź inżynieria bezpieczeństwa. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, co do prowadzenia własnej działalności, czy też stopni awansu. Jednak posiadanie odpowiednich uprawnień i wykształcenia, to nie wszystko. Każdy, kto w przyszłości chce wykonywać zawód specjalisty ds. BHP musi posiadać odpowiednią motywację i określone predyspozycje psychofizyczne. Oprócz tego dobry BHP- owiec, to taka osoba, która wciąż chce się szkolić, zdobywać nowe kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty. To zawód, który wiąże się z nieustanną nauką i śledzeniem za zmianami, które wciąż są wdrażane w życie.

 

Osoby, który pragną szybko i skutecznie zdobyć odpowiednie doświadczenie, są dopiero na początkowym etapie kariery mogą skorzystać z oferty stowarzyszenie BHP- owców, które działa na terenie Polski. Owe stowarzyszenie skupia w swoich szeregach osoby z wieloletnim stażem zawodowym. Jak podkreślają specjaliście, to właśnie poprzez owe stowarzyszenie przyszli emerytowani BHP-owcy poszukują swoich następców.

 

Szczegółowy zakres działania, organizację i uprawnienia służby bhp reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) .Pracownicy służby bhp muszą spełniać odpowiednie wymagania kwalifikacyjne określone w tym rozporządzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...