Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP opis
Informacje o wybranym zawodzie (Specjalista ds. BHP)

Zawód specjalisty ds. BHP

 

Od kilkunastu lat obserwujemy renesans zawodu specjalista ds. BHP. Trudno się dziwić skoro kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP sięgać mogą nawet 200 tysięcy złotych. Duże przedsiębiorstwa zatrudniają, więc wyspecjalizowanych specjalistów ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Co należy do ich kompetencji?

 

Specjalista ds. BHP to osoba, która przeprowadza szkolenia na terenie danego zakładu pracy i przygotowuje pracowników do bezpiecznego i funkcjonalnego wykonywania swoich obowiązków. W swoich szkoleniach BHP-owiec wykorzystuje szereg nowoczesnych technik multimedialnych, dzięki którym w sposób jasny i przejrzysty prezentuje pracownikom jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać daną pracę. Oprócz tego do kompetencji specjalisty do spraw BHP należy zapewnienie odpowiedniego nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa pracy, opracowywanie możliwego ryzyka zawodowego i korygowanie naruszeń.

 

Specjalista ds. BHP to nie tylko osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń, ale również i osoba, które powoływana jest do wyjaśniania przyczyn wypadków. BHP-owiec stawia się na miejscu zdarzenia, przygotowuje wiążący protokół i zajmuje się wyjaśnieniem okoliczności danego zdarzenia. Ponadto, to on prowadzi rejestr wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce na terenie danego zakładu.

 

Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania owego zawodu może być zatrudniona w zakładach pracy oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

 

Zarobki specjalisty ds. BHP

 

Zarobki uzależnione są od wielu czynników, w tym m.in. od branży, miejsca zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji. Tak, więc są tacy, których miesięczna pensja wynosi 1500 złotych brutto, a są i tacy, którzy miesięcznie otrzymują gażę w wysokości kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

 

 

 

Zobacz również:

Komentarze (0)
Brak komentarzy...