Syndyk
Skrócony opis zawodu. Zarobki, informacje praktyczne
Syndyk jest pełnomocnikiem sądu i w jego imieniu zarządza majątkiem firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości prawomocnym wyrokiem sądu. Do syndyka należy nadzór nad majątkiem oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania, które ma na celu zlikwidowanie aktywów upadłego dłużnika, ustalenie listy wierzycieli oraz przygotowanie podziału uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli.

W przypadku gdy firma wraz z ogłoszeniem upadłości zaprzestaje działalności, syndyk prowadzi w niej inwentaryzacje, odszukuje wszystkich wierzycieli, dokonuje sprzedaży majątku, a następnie uzyskane pieniądze rozdziela między wierzycieli.
Jak zostać, szkoła, kwalifikacje, kursy
Aby zostać syndykiem upadłości należało spełniać poniższe warunki:
  • posiadać wyższe wykształcenie
  • posiadać co najmniej 5-letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i wykazać się znajomością prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz finansów, z tym że dla osób z wykształceniem
  • prawniczym albo ekonomicznym okres ten wynosi 3 lata
  • nie można być karanym za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu
  • nie można figurować w wykazie osób, wobec których orzeczono na podstawie „Prawa upadłościowego” zakaz prowadzenia
  • działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady
  • nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni
  • nie można być usuniętym przez sąd na podstawie „Prawa upadłościowego” z powodu nienależytego pełnienia obowiązków syndyka

Oferty pracy w kategorii Prawo i Administracja
Kraków
26.06.2018
PRACOWNIK DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Modlniczka
17.04.2018
Pracownik Administracyjny - Modlniczka
Poznań
06.03.2018
Elewacje modułowe
Lipsk
14.02.2018
Tokarz/frezer
Niemcy/Lunen
06.11.2017
Koordynator
WARSZAWA
02.08.2017
ASYSTENT-KA DZIAŁU SPRZEDAŻY
Słubice
09.05.2017
Asystentka Zarządu
Warszawa
16.09.2016
DORADCA PODATKOWY
Szczecin
17.12.2015
Specjalista ds. rekrutacji
Warszawa
25.11.2015
recepcjonistka